Социални умения

85% oт успеха ви се дължи на гъвкави умения – кои са те?

·

През 2017 година Google провеждат вътрешно проучване, за да определят кои от екипите им са най-продуктивни. Изводите са, че екипи, където има повече служители с гъвкави умения са по-успешни, а успехът в работата е силно повлиян от комуникативни умения, съпричастност и лидерство.

Все по-често се появяват и резултати от проучвания на авторитетни институции като Харвард, Станфорд или фонда Карнеги, които определят гъвкавите умения или soft skills, като заемащи огромната част (до 85 %) от успеха на човек в дадена професия – техническите (hard skills) са едва само 15 %.


Кои са най-важните сред гъвкавите умения и как да ги развивате? Ето шест от тях:

Емоционална интелигентност.
Емоционалната интелигентност е умението ни да сме чувствителни към света около себе си зряло, да развием съпричастност към себе си и към другите хора. Наблюдавайте емоциите си и тези на другите хора. Помислете с какво са свързани и как влияят на другите. Опитайте се да се контролирате и вземете по-добри решения възоснова на наблюдения, не на емоционални реакции.

Комуникaтивност. 
Умението да се комуникира се учи – общувайте с конкретна цел, преговаряйте, правете презенации, присъединете се към клуб за преговори, организирайте дискусии, игри с приятели, колеги.

Критично мислене.
Развивайте логиката и наблюдението, поставяйте под съмнение информация, идентифицирайте модели за подражание сред колеги и личности. Наблюдавайте как те реагират на информация. Научете се да задавате въпроси. Поставяйте под съмнение новините. Питайте „Защо?“

Фокус върху другия (клиента).
Анализирайте таргетната си група. Изучавайте аудиториите в различни области от живота си, анализирайте нуждите им и проблемите им. Помислете как могат да се разрешат.

Управление на проекти.
Представяйте решаването на проблеми и задачи като малки проекти – определете целта, задачите, плана за действите, срока, ресурсите. Например, ако често закъснявате за работа, подгответе дрехите и храната си от вечерта, изпробвайте различни маршрути и т.н. Можете да управлявате като проект буквално всеки проблем в живота си.

Способност за решаване на проблеми.
Определете някои основни проблеми в живота си и представете на себе си 20 решения за всеки. Определете краен срок и се опитайте да включите всяко едно решение в плана.