Социални умения

8 умения, които ще са ви нужни във всяка работа

·

8. Умение да изразяваш мисли в писмен вид
Една една тайна – ако мотивационното ви писмо е написано с правописни грешки и без стил, вероятността кандидатурата ви да попадне в коша е голяма. Факт е, че ако се занимавате с хардуеър, вероятно няма да има нужда много да пишете, но ако кандидаствате за мениджърска позиция от вас ще се изисква да комуникирате с имейли, документи и др. писмени форми на изразяване.

7. Умение да говориш пред публика
Не е нужно да сте велик оратор, но при всички положения изразяването на мисли на глас е важно, както и това да изслушвате, да говорите правилен книжовен език, да се научите на лаконичност и да излагате факти последователно и в логичен ред.

6. Увереност и настойчивост
Не можете да изградите кариера, ако нямате сериозна доза увереност. Ако сте съгласни с всичко, което другите казват, сте удобни за всички, освен са себе си. Истината е, че трябва да вярвате в себе си, за да постигнете нещо. Има обаче граница между увереността и арогантността, така че не се опитвайте да демонстрирате второто, никога.

5. Способност да управлявате времето си
Крайъгълният камък на производителността и ефективността – управлението на времето – е способността да изпълняваш в срок план компетентно. Оценката и бонусите ви не зависят изцяло от това дали си управлявате графика, но разумното планиране е задължително.

4. Критично мислене
Да работиш само по инструкции е възможно, но е неадекватно за века, в който живеем. Все повече работодатели наблягат на способността за самостоятелно мислене, инициатива и критичен поглед към процесите, което води до иновациите. Хора които са способни на това, са безценни.

3. Умение да продаваш
Умението да преговаряш е търговско умение, което е много ценено. Не само, за да продадете времето си срещу повече комфорт. Човек трябва да е добър търговец, за да премести краен срок, да съгласува промени, предложени от екипа, да се споразумява с клиенти за условия и т.н.

2. Умение за работа в екиип
Изглежда, че всички набиращи персонал са обсебени от работата в екип през последните няколко години. Те искат да виждат екипни играчи дори в професии, където индивидуалната работа е важна. Въпреки това, работата в екип, подобно на други елементи в този списък, е шанс за постигане на кариерен растеж. Дори и да не се стремите към лидерски позиции, разбирането на общите цели на екипа вдъхновява интензивна работа.

1. Емоционална интелигентност
Интелигентността е вашето знание и способността ви да работите с информация, емоционалната интелигентност е способността да приложите знанията си в реални ситуации. Емпатията ви помага да взаимодействате с другите и най-важното, тя също може да бъде развита.