Новата реалност

8 предвиждания за това какъв свят ни очаква след COVID-19

·

Макар опитът с пандемията да не е лесен, той изгражда устойчивост и разширява съзнанието ни, за да открием нови възможности. Какво ще стане, след като пандемията остане зад гърба ни? Ето няколко предвиждания:

1. Бум на безконтактните интерфейси.
След пандемията ще има бум на безконтактните интерфейси. Тъч екраните ще се заменят от все повече гласови и визуални дигитални решения. Всичко, което се докосва ще бъде осмислено и преработено към възможно най-малък контакт.

2. Разширяване на дигиталната инфраструктура.
Много хора ще искат да продължат практиките за работа, които тестваха, принудени от локдауните. Дигиталните решения ще стават все повече, концепциите за работно място, работно време и работна ръка вече се променят и тази промняна ще предължи в посока дигитализация и дистанция.

3. Ще мониторираме по-добре следващи кризи.
Едва ли има човек, който да не е проследила развитието на пандемията глобално и в реално време, а уроците, които научихме сега, ще се отразят на начина, по който ще се използват потоците данни при управлението на следващи кризи.

4. Дистанционно здравеопазване.
Нови форми на дистанционни прегледи ще заменят посещенията при личния лекар.

5. Повече онлайн шопинг.
След
COVID-19 бизнесите, които искат да останат релевантни, ще трябва да развият начини не само да присъстват, но и да предоставят онлайн услуги и стоки и ще има съответен бум на развитието на системите за логистика и доставка, които да отговорят на търсенето.

6. Повече роботи.
Компаниите осъзнаха колко е важна ролята на роботите в съвременния свят и в бъдеще те ще играят дори по-голяма роля в доставките, медицината и производствата.

7. Повече онлайн събития.
Пандемията категорично постави онлайн събитията в центъра на вниманието и от екстра ще се превърнат в основен начин за комуникация.

8 Бум на електронните спортове.
За разлика от традиционните спортове, електронните съществуват онлайн и все повече хора се насочват към този начин на прекарване на времето.