Социални умения

8 правила на деловия етикет, които често нарушаваме

·

Поздрав
Добрите отношения са полезни и се установяват с мънички жестове като поздрав или кимане. Не пестете от „Здравей“, „Добър ден“ или дори малък разговор, в който да демонстрирате искрен интерес към човека и дори да му зададете отворени въпроси. Това е безценно и за репутацията ви, и за атмосферата около вас.

Назоваване по име
Да помниш името на човека и да го наричаш по име е един от най-големите комплименти, които можеш да направиш, и най-прекия път да го предразположиш – това е основно правило от времето на Дейл Карнеги, както и на всички успешни и богати хора, които помнят не само имената на бизнес партньорите и непосредствения си кръг, но и на много широк спектър от персонала на компанията на различни позиции.

Ръкуване и визуален контакт
В бизнес среда ръкуването е универсален жест. Сега, по ясни причини, е по-ограничен, но рано или късно ще е отново актуален. Осъществявайте и контакт с очи, когато говорите.

Представяне на събеседници
Много често при появата на трети човек в разговора хората забравят да представят събеседника си. Това е основно правило на доброто възпитание и делово поведение и начин да накарате хората да се чувстват удобно.

Респект към чуждото време
Да си точен, да спазваш срокове и да предупредиш, ако по някаква причина трябва да закъснееш, е важно. И най-неорганизираните хора могат да започнат да полагат усилия посока да не губят времето на другите като започнат например да се придържат към график.

Респект към личното пространство
Прекаленото споделяне в офиса е нежелателно. Но и обратното – прекалената резервираност. Добре възпитаният човек се отнася с респект към личното пространство на колегите си и не ги натоварва с проблеми от лично и емоционално естество, нито пък засяга теми, които могат да поляризират и нажежат атмосферата излишно. В същото време, прекалената резервираност може да се приеме като студенина. Добрата линия за следване е балансирания подход – споделяйте малки неща като прочетени книги, гледани филми, полезна информация и т.н., но не използвайте хората за „кошче за емоционални отпадъци“.

Респект към начина на работа на другите
Особено в отворен офис съобразяването с начина на работа на другите е много важно. Ако не можете да работите без музика, сложете слушалки. Ако трябва да отворите прозорец или да включите осветлението, първо попитайте дали всички са съгласни. Признак на уважение е, да не се говори на висок глас по принцип, но в офиса това е особено важно, защото говоренето на висок глас може да се приеме и като агресия, не само като разсейване. Никой не обича колега, който вдига децибелите до степен на непоносимост, когато говори по телефона, например. Уважавайте хората.

Внимание към нещата за обща употреба и за своето работно място
Ако в офиса ви има кухня, споделяте офис консумативи или уреди с колеги, е важно да знаете, че те не са ваши лични. Подреждайте, почиствайте и изхвърляйте боклука след себе си – това е въпрос на уважение към средата и хората. Същото важи за личното ви работно място – не позволявайте хаос, поддържайте работното си място чисто и подредено, това не само е важно за личния ви имидж, а и за този на компанията.