Кариера

8 неочевидни трика за успешната автобиография

·

Знаем, че принципите на добрата автобиография включват компетентно писане, добър стил, кратък обем. Но въпреки това към основните принципи има и няколко не толкова очевидни трика, които ще ви помогнат да изградите СВ-то си перфектно:

1. Само по работа.
Целта на всяка автобиография е работодателят да ви покани на интервю. Ето защо винаги, когато подготвяте СВ-то си задавайте си въпроса „Тази информация служи ли за целта?“ и ако отговорът е „Не“, не се колебайте да я изтриете.

2. Потребностите на работодателя.
Компаниите не наемат служители, защото имат пари. Има определени цели, свързани с всяка конкретна позиция и вашата задача е да разберете какви са те и да им отговорите по възможно най-точния начин. Без да си преписвате несъществуващи знания, умения и опит поставете на видно място това, което работи за изискванията на работодателя.

3. Хоби.
Една от точките, които са спорни, е, дали трябва да пишете хобитата си – няма категоричен отговор, но по-скоро има смисъл само, ако те говорят за ваши личностни качества и умения, които са полезни за работата.

4. Лични качества.
Думи като „общителност“ или „инициативност“ отдавна са се превърнали в думи, на които никой не обръща внимание. Компанията не се интересува от стандарни качества, а от такива, които са подходящи за контекста и позицията. По-добре е да помислите за 2-3 такива, отколкото да изпълните СВ-то си с „бял шум“.

5. Само истината.
Не трябва да лъжете в СВ-то си. Разкритият факт на измама ще се разкрие и ще сложи край на бизнес репутацията ви, и е възможно никога да не намерите прилична работа после.

6. Успехи и постижения.
Не пренебрегвайте този момент в автобиографията си – това не е излишно хвалене, а още един начин да предадете правилно информацията за вас. В същото време избягвайте неясни формулировки и се опитайте да споделяте конкретните факти с измерими резултати.

7. Свършен факт.
Не пишете с пасивни формулировки като „участие в..“ или „помощ за…“ Говорете по-активно „усвоено“, „увеличено“, „реализирано“, „постигнато“ и т.н. Това ще ви помогне да се откроите дори повече.

8. Допълнителни опции.
Прочетете и по-малките букви в обявата и изискванията и се уверете, че наистина предоставяте цялата информация. Например, ако има изискване да изпратите линк към отразяване или нещо друго, не трябва да го пропуснете. Няма да направите добро впечатление, ако се изисква да сте прочели нещо предварително, а не сте например.