Инструменти

7 програми, които да помогнат на ефективността във вашия home office

·

MindManager

Основна функция: колективен брейнсторминг от дистанция.

Този инструмент ви помага да намерите творчески решения за различни задачи. Можете да ангажирате целия екип от дистанция. MindManager ви позволява да създавате ментални карти, които описват изпълнението на даден проект. Програмата има готови шаблони за типични задачи, например разработване на графика, разработване на бизнес стратегия или алгоритъм на действие. Майнд картите могат да се синхронизират с текстови и графични редактори, да се добавят файлове към тях от Интернет.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7