Умения

6 от най-важните професионални умения към които да се стремите

·

Независимо от професията и позицията в кариерата, всеки търсещ работа човек се нуждае от бизнес умения, които са не само полезни за изпълнение на работата и напредъка в кариерата, но са съответно най-търсени и ценени от работодателите.

В една идеална ситуация притежавате всички 10 и наблягате подчертано на тях в автобиографията си, но не не би трябвало да ги изреждате автоматично, ако ги нямате. Не само, защото не е професионално, а и защото уменията служат, за да се прилагат ефективно – ако ги нямате, бързо ще стане ясно, че сте „преувеличили“.

Ефективна комуникация.
Има основателна причина за ефективната комуникация да се говори толкова много. Тя, под формата на говорима, писмена и дори невербална реч е много важна за работното място. Може да включва и по-специфични умения като говорене или високо ниво на кореспонденция например.

Лидерство.
Това е друго важно умения с безброй приложения. Лидерските умения не са само за шефовете, а за всеки, който работи в екип. Лидерските умения са важни за мотивиране на хората около вас и помагат да се свърши работата. Лидерството може да се прояви като определена лидерска роля (напр. мениджър) или органично чрез сътрудничество. Може да изглежда като поемане на отговорност, наставничество и преподаване на други, планиране и поставяне на цели.

Работа в екип.
Уменията за работа в екип вървят ръка за ръка с лидерските умения, тъй като човек не може да ръководи ефективно, ако първо не е разбрал какво означава да бъдеш част от екип. Добрата работа в екип включва да знаете как, кога и защо сте необходими за постигане на поставената цел. Огромно умение за работа в екип е управлението и разрешаването на конфликти, знаейки как успешно да се справят с неизбежни разногласия.

Аналитично мислене.
Това е едно желаните умения за кандидатите за работа през 2021 г., тъй като анализът на информация става все по-широко използван от организациите за проследяване и оптимизиране на важни бизнес процеси. Това умение може да включва създаване на проверими хипотези, осмисляне на наборите от данни и разпознаване на тенденциите в данните.

Междуличностни умения.
Едно от най-търсените меки умения в професионалния свят, междуличностните умения ви помагат да се ориентирате в света – собствения и този на другите. Тези умения са свързани с начина, по който управлявате себе си, със собствените си емоции и поведение, и как се отнасяте към хората. Емоционалната интелигентност би попаднала в обсега на междуличностните умения, тъй като това е умение, което ви помага да се отнесете положително към другите и да разберете смисъла си в неясни ситуации. Междуличностните умения могат да включват и неща като управление на времето, организационни умения и управление на стреса.

Изграждане на мрежи.
Това е специално умение, което впечатлява бъдещите работодатели и всъщност ви помага да увеличите възможностите за кариерата и живота си. Големите умения за работа в мрежа са свързани с харизма, стратегически познания и желание да се представите добре. Колкото по-качествени професионални връзки правите, толкова повече можете да се разширявате и да се развивате професионално.