Бъдеще

6 доказани начина да учите по-бързо и ефективно

·

1. Водете бележки на ръка.
Проучвания показват, че хората, които предпочитат компютри, таблети и други устройства за водене на бележки, обработват и усвояват инфомацията по-лошо от тези, които го правят на ръка.

2. Използвайте метода на интервалните повторения.
Тази техника включва разпределение на една и съща тема на сесии за определен период от време. За разлика от продължителното и упорито запаметяване, кратките упражнения и сесии правят процеса по-смислен. Например, ако имате бележки от лекция, веднага направете всички уточнения по нея и ги преглеждайте по няколко пъти на ден на малки интервали. Постепенно увеличавайте интервалите на разглеждане на темата до веднъж на ден или три пъти седмично.

Разделянето на учебния процес във времето е много ефективно, защото благодарение на такива малки уроци, ние се уморяваме по-малко и оставаме по-дълго мотивирани.

3. Спете.
Между съня и ученето има тясна връзка. Той е изключително важен за процеса на запаметяване. Нова информация се фиксира в паметта по време на фазата на дълбок сън, затова трябва да си легнете в рамките на 12 часа, след като я получите. Студентите, които учат усилено, но все пак се радват на добра почивка, не само се справят по-добре в обучението си, но и просто се чувстват по-щастливи.

4. Използвайте мнемотехники.
Мнемонични техники като асоциации с изображения, звуци или някои познати предмети и явления са едни от най-ефективните начини за научаване. Най-очевидният пример е онази песничка, в която се пее азбуката. Децата я учат още в детската градина и я помнят за цял живот. Друг пример са римувани фрази за запомняне на граматичните правила. Мнемотехниката помага за обобщаване, съкращаване и компресиране на информацията, което улеснява запомнянето. Това е особено полезно за студенти и изучаващи чужди езици.

5. Използвайте различни формати на обучение.
Различните формати дава възможност на различни области от мозъка да съхраняват информацията. В резултат, той става по-взаимосвързан и запомняте по-добре. Преглеждайте бележки, учете уроци, гледайте видео, слушайте подкасти или друго аудио. Колкото повече ресурси използвате, толкова по-бързо ще научите материала.

6. Намирайте връзката между това, което учите и това, което знаете.
Паметта играе ключова роля в способността ни да изпълняваме сложни познавателни задачи. Например, тя е отговорна за това да можем да приложим придобитите знания на практика, а когато се сблъскаме с непознати досега трудности да направим заключения въз основа на известни факти. Ако можете да свържете нови концепции с неща, които вече знаете, по-добре ще разберете и запомните материала.

Илон Мъск използва този метод – той разглежда знанието като „семантично дърво“ и съветва, когато учим нови неща да се уверим, че разбираме основите, които представляват ствола на дървото и големите клони, преди да погледнем листата т.е  детайлите. В противен случай, детайлите просто няма върху какво да се „закачат“. Като свързвате новото със старото мислено създавате тези „кукички“, с които „закачате“ новите знания на правилното място.