Кариера

6 детински фрази, които не трябва да казвате на шефа си

·

Това не влиза в длъжностната ми характеристика.
Вероятно ви е писнало от задачи, които не влизат в задълженията ви, но не бива да казвате тази фраза. Шефът ви чува, че нямате желание да се развивате. В крайна сметка, дори най-интересната и разнообразна работа става рутинна в един момент и човек има нужда да се движи напред. А това е и пътят към по-високата заплата и повишение. Вместо това, подходете по-стратегически –  можете да обясните на началника си от какво имате нужда, за да освободите време за новите задачи – например да делегирате на някого своята работа.

Не мога/невъзможно е.
Обикновено, когато човек е на интервю, той много лесно споделя, че е способен да се справя със задачи. Ако сте изправени пред трудна задача, не реагирайте първосигнално и не отговаряйте веднага с „Не мога“, защото това се чува като „Не съм способен“ или „Не желая“. Вместо такава кратка и неясна реакция, изслушайте заданието, обмислете го и се върнете с аргументи защо е трудно/невъзможно и какви ще са последствията.

Не знам.
Не реагирайте като ученик пред учител и не казвайте „Не знам“. По принцип никой не очаква да знаете всичко, а когато имате някаква инструкция, за която ви трябва време, просто попитайте колко време имате да изпълните задачата и споделете, че трябва да помислите и да се върнете с решение/отговор.

Ще опитам.
Отново, не сте в училище и вече нямате право да опитвате. Работодателите ви очакват резултати от вас и отговор като „Ще опитам“ звучи така, сякаш си оставяте вратичка, през която да избягате в един момент. Вместо това, кажете на шефа си, че по време на изпълнението ще се връщате при него с въпроси, за да сте сигурни, че ще вървите в правилната посока.

„…или ще напусна“.
Ако някой каже такова нещо, то той трябва да напусне, в противен случай не става ясно защо го казва. Това звучи като ултиматум, след който е невъжможно двете страни да преговарят. Ако наистина сте в тази точка на работни отношения, то започнете да търсите нова работа. А ако мислите, че има място за преговори не хвърляйте ръкавицата, а направете среща и обсъдете с началника ви ситуацията.

Не съм виновен.
Прехвърлянето на отговорността извън вас безспорно е изкушение, но това звучи като детинско оправдание. Вместо него, ако има грешка, признайте я и говорете за научените уроци.