Кариера

5 техники, с които да поемете контрол по време на интервюто ви за работа

·

Изграждане на мост
С тази техника изграждате мост от зададения въпрос към това, за което наистина искате да говорите. Тя е подобна на префокусирането, но прекъсването между съдържанието на въпроса и отговора е по-рязко. Тук предизвикателството е да свържете точките по най-гладък начин, за да направите прехода възможно най-плавен. Например: „Разкажете ми за опит на предишното работно място, при който управлявахте проект от началото до края“. Отговорът може да бъде: „Въпреки че опитът на работното място е важен (признавате значимостта), опитът в други области може да бъде също толкова ценен (префокусирате). Например миналото лято ръководех проект за …, където управлявах екип и разбрах повече за разликите в стиловете на работа. Този опит ме научи как да преодолявам препятствия, подобни в много отношения на онези, които изглежда ще срещна в тази работа. Например…“

Друг пример: „Виждам, че тук има една година разлика във вашето автобиография. Какво правехте през това време? ” Отговор: „Тази година трябваше да се погрижа за някои семейни проблеми. Но както можете да видите, работата, която свърших непосредствено преди и след тази година, е пряко съобразена с отговорностите на тази длъжност. Например, докато работех в …. бях отговорен за….и постигнах ….“

Фуния
С тази техника стеснявате напълно полето за дискусия, като същестевременно насърчавате последващи въпроси и разговора в определен аспект.
С подхода на фунията можете да постигнете това, като признаете по-големия проблем и след това използвате стесняващи се думи, за да насочите вниманието на интервюиращия към областта, която най-много искате да обърнете внимание, например:

Въпрос: „Какъв трудов опит имате, което ви прави добър кандидат за тази работа?“
Отговор: „Имам опит в бизнеса с хотелиерството и като представител на обслужването на клиенти, но опитът, който най-много съвпада с това, което търсите, е петте години, които прекарах в управлението на програма след училище за младежи в риск.“

Концентрация до края
Последният начин да поемете отговорност за интервю за работа е да използвате последните моменти /въпроси във възможно най-голяма полза. Ако интервюиращият завърши с „Има ли нещо, което искате да добавите?“ подчертайте 1-2 от съвпаденията от оригиналния ви работен лист, които не сте успели да споменете по време на интервюто, например: „В длъжностната характеристика се отбелязва, че търсите човек с опит в редактирането. Част от последната ми работа включваше редактиране на бюлетини на компанията, както и публикации в блога.“ Ако ви попитат „Имате ли въпроси към мен?“ можете да използвате случая да зададете въпроси, които ви позволяват да изведете отново неспоменати съвпадения между изисквания и качества. Например: „Забелязах, че тази позиция изисква известен опит с програми за графичен дизайн. Това беше и любима част от предишната ми работа, работех по дизайна на уебсайта и дори спечелихме награда. Какво имате предвид като споменавате графичен дизайн в изискванията?“

Тук е много важно да разберете, че не е добра идея да подценявате интервиращия и компанията, например: „Не ме питахте за изискванията за графичен дизайн“ или „Забелязах, че уебсайта ви има нужда от редизайн – аз имам опит и ще се радвам да се включа.“

Pages: 1 2