Кариера

5 червени флага по време на интервю за работа

·

Много кандидати забравят, че идвайки на интервю не само те са избирани, но и те избират. Същото се случва и в работния процес, когато интересите на работодателя са поставени на първо място, а собствените са изместени на заден план. Има крехък баланс между ефективния работен процес и психологичният комфорт в една компания и конкретен екип е изключително важен, така че работата да носи не само пари, но и морално удовлетворение. Още в началните етапи на взаимоделствието с рекрутер, потенциален лидер или членове на екипа, можете да прецените как ще работите в компанията. Затова е важно, освен да проучите цялата възможна информация за работодателя, да задавете въпроси и да внимавате за някои сигнали, преди да приемете оферта.

Етапът на подбор е като първа среща – всяка страна се стреми да покаже най-добрата и страна. Ако бяхме уверени и наясно с избора си, нямаше да има нито разводи, нито съкращения. Наемащият създава първото впечатление за компанията, така че е важно да обърнете внимание на детайлите – започнало ли е интервюто навреме, каква личност ви посреща, как провежда интервюто, какви въпроси задава. Очертахме пет червени флага, за които да внимавате по време на процеса по наемане.

1. Интервюиращият се дължи грубо и фамилиарно.
Независимо дали е рекрутър или собственик на компанията, ако се държат с вас грубо и фамилиарно, това е знак, че няма граници и ще става по-зле. Остри думи, жаргон, специфични шеги могат и да не ви засягат лично, но от гледна точка на корпоративната култура на взаимодействие това говори много. Единственото, което се иска от вас е, да следвате правилата на бизнес комуникацията още от началото.

2. Чувствате се пренебрегнати по отношение на вашите умения, образование, опит и личност.
Ако по време на интервюто ви гледат отгоре и с лошо око, ако ви обясняват колко търсещи има на пазара на труда, колко сте некомпетентни в някои области или колко е трудно днес да се намери добър специалист (и това определено не сте вие), вероятно и другите ще се държат така с вас, когато започнете работа. Друга ситуация е да не ви дават възможност да задавате въпроси, а в същото време получават само информацията, която ги интересува за вас. Не забравяйте, че който задава въпросите, той контролира разговора, затова се опитайте внимателно да хванете инициативата и да погледнете реакцията на рекрутъра. Ако основните работни въпроси, свързани с цели, очаквания за затворени, попитайте за екипа и културата на компанията като цяло, например помолете да опише атмосферата в работния екип, колко официална е комуникацията, каква е средната възраст на служителите и техния опит и как се взимат решенията. Това ще ви позволи да оцените доколко е авторитарно ръководството.

3. Компанията се представя като ултра-ексклузивна.
По принцип, ако има представяне като „Ако се справяте с нашите задачи, можете да се наречете професионалист“ или например те са ви намерили и поканили на интервю, но се държат така, сякаш сте обикаляли с месеци пред входа, това говори за арогантност и липса на връзка с реалността. Ако в процеса на общуване срещате манипулативни техники, напрежението започва да нараства, това вероятно не е компанията, в която ще се чувствате най-добре.

4. Не се зачита материалната страна или желанието на кандидата да поддържа баланс между работа и личен живот.
Парите са една от най-чувствителните теми за обсъждане, но яснотата по този въпрос е много важна. Материалната мотивация като първа е погрешна, но и да се пренебрегва е лоша стратегия. Не се притеснявайте да задавате въпроси за заплати, бонуси, допълнителни придобивки, след като всичко свързано със задачите, очакванията и отговорностите е изяснено. А ако чуете лозунг като „Ние не работим за пари!“, това вероятно значи, че трябва да се разделите с мечтата си да ви индексират някога заплатата или да получавате справедливо предложение.

5. Въпроси за семейство, деца, отношение по чувствителни теми (религия, пол, политика и др.).
Можете спокойно и възпитано да откажете на специалист по човешки ресурси да отговоряте на всякакви въпроси, които са класифицирани като дискриминационни, тоест такива, които по никакъв начин не са свързани с вашите професионални умения и компетенции, бизнес качества. Ако интервюиращият не вземе предвид това, а продължи да настъпва в личната ви територия, тогава вашите граници в тази компания най-вероятно ще трябва да бъдат защитавани с двойно усърдие в бъдеще, ако приемете офертата.