Лайфхак

5 типа хора, които са вредни за самочувствието и увереността ви

·

 Ако се разпознавате в някой от тези типажи, имате върху какво да помислите и да се промените бързо. А ако сте потръпевш, определено трябва да решите как ще се измъкнете от влиянието на такива хора, за да живеете уверен и щастлив живот.


Любителят на драмата
Неговият сериал е заплетен, „турски“ и с много сезони. В него той е главният герой и винаги попада в някакви дупки, драми, страдания, броди из любовни триъгълници и разплита интригите на враговете. Такива хора винаги дърпат одеялото върху себе си, те обсъждат проблемите си, но се отнасят с непознати без особен интерес и нямат търпение да изслушат и подкрепят. Имат си и изпълнители на второстепенни роли, които да играят злодеи или жертви, и в резултат тези хора се чувстват потиснати, че не са „звезда“, не получават нищо в замяна на ролята, която играят, а  това се отразява лошо на самочувствието и себеоценката им.

Циникът
Той ще обезцени всяко чуждо усилие, идея, чувства. Каквото и да споделите с него, ще получите скептицизъм, сарказъм и самоутвърждаване в замяна. За него нищо не е достатъчно и винаги смята, че може и по-добре, и в резултат на това хората се чувстват уязвими, слаби и нещастни, сякаш емоциите и победите им са незначителни и неважжни. В крайна сметка винаги се сравняват с другите и стигат до заключението, че не стават.

Любителят на „истината“
Този човек ще ви каже, че изглеждате ужасно с новата си прическа и че преди сте изглеждали по-добре. Той ще оправдае обидата с грижа и ще каже, „Ама защо се обиждаш, просто казвам всичко, както е“. Ще даде непоискани съвети и ще затрупа хората с прикрити обиди. Този тип изобщо не се чувства загрижен за чувствата на хората и вярва, че прави добро, гордее се колко е прям и отказва да забележи, че тази непоискана честност е грубост и нарушаване на границите. Подобни атаки водят до много поражения и хората, подложени на тях се чувстват глупави, грозни, некомпетентни.

Диванният критик
Този тип винаги знае как да живеят другите, как да правят пари, да си отглеждат децата и има мнение по всичко въпроси, което са готови да споделят охотно. Без значение дали е питан и дали изобщо има някакъв опит в темата, за която претендира, неговото мнение е „последна инстанция“. В същото време е неспособен да даде компетентна обратна връзка и да посочи предимства, посоки за растеж или начини за коригиране на недостатъците.

Всезнайкото
За разлика от диванния критик, знаещият всичко живее, за да смаже събеседника със своите знания и да се утвърди за негова сметка. Често такива хора карат другите да се чувстват некомпетентни, неспособни и лишени от желание да изразяват мисли и идеи.