Кариера

5 неща, които отличават добрите отдалечени екипи (и не само тях)

·

Най-великите екипи са свързаните екипи. В тях хората не само се срещат поне един-два пъти седмично, но най-вече са изградили безопасна среда на комуникация, където свободно говорят за положителното, отрицателното и всичко останало. Те поддържат постоянен открит и последователен диалог и разбират начините, по които личния живот влияе върху професионалния и обратно. Успешните дистанционни екипи дават приоритет на умната работа и уважението към времето на всички. В тях:

1. Всеки познава своята роля.
Откритата и честна комуникация преминава през разбирането на отделните роли на всеки в екипа. В такива екипи има постоянно администриране от страна на администратора, за да се избегнат припокривания на отговорности и да се създадат ясни очаквания. Ясните граници около всеки човек позволява по-лесното ежедневие и поставяне на ясни крайни срокове.

2. Членовете на екипа са настроени за успех.
Всеки член на добрия екип има достъп до инструментите, за да бъде успешен. Страхотна база данни, ръководства, инфраструктура – всички тези неща имат значение, независимо в коя сфера се работи. Основни настройки за отдалечени екипи включват и подробности като страхотни столове, монитори, мишки и клавиатура. Поддържането на благоприятна среда позволява на служителите да вършат ежедневната си работа, да бъдат мотивирани, а креативността им стимулирана.

3. Наемането на нов персонал е въз основа на по-меки умерния и нематериални активи.
Наемането в такива екипи не се свежда само до определен опит, а до необходимите за средата и общуването меки умения – любезност, достъпност, умения за общуване и др.

4. Не оставят тлеещи конфликти.
Ключът към справянето с конфликти в екипите е да се решават дирекетно и рано. Пренебрегването е пряк път към създаването на по-големи проблени за бизнеса. При отдалечените екипи това означава например да се спрат текстови съобщения и размени, когато възникне конфликт и да се говори веднага, щом конфликтът е на повърхността.

Конфликтът често се ражда от объркване или неразбиране, така че емпатията и честността са отправната точка за разрешаване. В добрите екипи се търсят хора, които искат да си сътрудничат, вместо да разапалват конфликти.

5. Винаги остават гъвкави.
В успешните екипи хората имат еклектични автобиографии, които демонстрират гъвкавост и адаптивност, така че това са приоритети в процеса на наемане и запазена марка за успешно лидерство и екип.