Новата реалност

5 начина за устойчиво мислещи компании да изградят работния модел на бъдещето

·

COVID-19 трансформира самата същност на отношенията между служители и работодатели, като ускори тенденциите, които вече съществуваха и постави под въпрос много неща, които приемахме за даденост преди пандемията. Днес е ясно, че нищо няма да се върне, както е било преди пандемията и работодателите не само се опитват да определят как да подкрепят индивидуалните нужди на разнообразната работна сила, но така също преразглеждат много от основите на начина, по който се работи в няколко направления според Световния икономически форум:


1. Хибриден работен модел
Повечето служители искат да се върнат в офиса под някаква форма, защото се чувстват откъснати от своите колеги и работното си място и искат да се върнат на работа, обикновено два или три дни в седмицата. Според това проучване почти четирима от 10 служители (38%) биха предпочели смесено изживяване на място/работа от вкъщи. Работодателите трябва да обмислят изготвянето на хибридни работни модели, за да отговорят на изискванията на конкретните служители. Проактивна хибридна работна стратегия ще позволи на работодателите да се фокусират върху опита на служителите, а това ще засили ангажираността на служителите и ще повиши производителността.

2.Различно офис пространство.
Преди пандемията основната цел на офиса беше да служи като тихо пространство за индивидуална работа и на второ място като място за сътрудничество и комуникация с колеги. Това, което става по-ясно, е, че офисът или работното място ще се развиват и ще се съсредоточат повече върху сътрудничеството, а не традиционната тиха среда на индивидуална работа. Така че работодателите ще се нуждаят от преструктуриране на офисите в полза на сътрудничеството за стимулиране на трансформиращи иновации чрез конструктивен конфликт.

3. Ускоряване на дигитализацията.
Използването на инструменти за сътрудничество като Teams и Zoom отразява ускоряването на дигитализацията. Но също така наблюдаваме увеличение на инвестициите в области като разширена реалност (AR), виртуална реалност (VR), данни и анализи, блокчейн и криптовалута.

Организациите започват да използват автоматизация и мрежов анализ. HR може да използва данни, генерирани от тези инструменти като Zoom, за да прецени колко време и с кого служителите си сътрудничат, давайки по-добро разбиране на мрежите в една организация и как се активира сътрудничеството. Дигитализацията ще доведе до разработването на нови бизнес модели в рамките на съществуващите компании, засилено приемане на блокчейн и разпространението на нови платежни механизми, включително криптовалута.

4. DEI (diversity, equity and inclusion – разнообразие, справедливост и приобщаване) чувствителност.
Пандемията оказва различни въздействия и предизвиква различни преживявания сред различни групи служители – жени, работещи родители, хора, които се грижат за възрастни, различни етноси и раси, групи с по-ниски доходи и т.н. На преден план излизат дълбоки въпроси, свързани с разнообразието, справедливостта и приобщаването. Тъй като работодателите започват да планират нови начини на работа, те биха могли несъзнателно да създадат неравенства в множество измерения: заплащане, обезщетения и перспективи за кариера.

Организациите трябва да наблюдават въздействието на своите политики върху групи, които могат да бъдат изложени на риск да бъдат третирани по несправедлив начин или да бъдат засегнати от несъзнателно пристрастие на работното място.

5. Задължителността на ESG (environmental, social and governance – екологично, социално и корпоративно управление)
С новините и докладите, предоставящи предупреждения за въздействието на глобалното затопляне, компаниите стават все по-съзнателни относно въглеродния си отпечатък. Мнозина обявиха, че ще се стремят към нетни нулеви въглеродни емисии. С преминаването към хибридна работна среда, те трябва съзнателно да правят избор и да приемат стратегия за намаляване на въглеродните си отпечатъци и постигане на амбициите си с нулеви нетни нива. Това може да има дълбоки последици върху бизнес моделите и веригите на стойността на компаниите.

Изменението на климата също се превръща във важен елемент от ценностното предложение на служителите. Все по-често служителите задават въпроси като: Какво правите по отношение на изменението на климата? Имате ли активна политика? Отговорите на работодателя могат да повлияят на бъдещите решения на служителите относно това дали се присъединят към организацията или не. Освен това организациите ще бъдат подложени на по-голямо внимание по отношение на корпоративното управление и социалните практики. Те ще трябва да предприемат проактивен подход към ESG и все повече да докладват за ESG показатели, които отразяват техните стратегии. в дългосрочен план, успешните компании ще внедрят ESG в своите бизнес стратегии.