Социални умения

5 начина да направите добро впечатление, когато общувате

·

Уверените, слънчеви и позитивни хора се възприемат като приятели. Ако успявате да създадете впечатление, че във вашата компания хората са защитени и могат да се чувстват удобно, то те ще искат да общуват с вас. За щастие това не са природни дадености, човек може да се научи да бъде приветлив и привлекателен за хората. Научете поне няколко от тези начини и ще бъдете не само желан събеседник, но и по-щастлив човек:


Усмихнете се искрено.
Нищо неочаквано в този съвет, но това е вечният съвет – усмихнете се, не се пестете. Усмихвайте се с очи и с изражение, не само с уста, това е разликата между досадната „дежурна“ усмивка и приветливата такава.

Заемайте отворена поза.
Отворената поза е тази, при която тялото ви е срещу лицето на човека, с когото комуникирате. Ръцете и краката не са кръстосани, раменете са изправени, краката също са в посока на събеседника. Бъдете отворени, дружелюбно настроени и невъоръжени.

Наклонете се леко напред.
Експертите препоръчват човек да се приближи до другия, за да „подаде рамо“. Ние предпочитаме запазването на личната територия и доброто старо леко навеждане на главата, което говори за повече концентрация и внимание към човека насреща.

Докосвайте (с особено внимание).
Този щрих е за добавяне, само когато е подходящ. Всяка култура и всеки индивид има свое кодиране на докосването. Може би универсално остава само ръкостискането. Можете да докоснете ръка, рамо, ако прецените, че е подходящо, но не повече. Ако имате съмнения, по-добре не докосвайте хората.

Научете се да гледате хората в очите.
Правилният контакт с очите не е мимолетен поглед, но не е и натрапчиво взиране. Обикновено човек се учи да разчита изражения по лицата с опита и времето. Чрез контакта с очите показвате, че сте отворени за комуникация. Освен това той помага да се съсредоточите върху събеседника, да демонстрирате приятелско отношение и да предадете послание за отзивчивост. Ако не се научите да гледате хората в очите, създавате сериозна пречка за развитието на приятелства и връзки.