Социални умения

5 навика, които да изградите, ако искате да повишите емоционалната си интелигентност

·

Емоционалната интелигентност е способността ни да разпознаваме собствените и чуждите емоции, както и тяхната мотивация, намерения и желания. В работата (и не само) това е безценно умение, защото хората често вземаме речения въз основа на емоциите си. Освен това, развитата емоционална интелигентност гарантира, че човек е в състояние да контролира и да се справя с емоциите си.


Емоционалната интелигентност може да се развие чрез развитието на определени навици, които да се превърнат в част от ежедневния живот.

1. „Брой до 10“. Показването на емоциите с известно закъснение помага да се балансираме емоционално и да не реагираме импулсивно, и ни дава възможност да мислим и реагираме рационално. Дори да не броите до 10, както гласи известното правило, лекото закъснение на реакцията винаги създава един буфер, в който да поемете управлението над себе си.

2. Медитирайте.
Медитацията създава невронни връзки в мозъка, които спомагат за забавянето на ритъма и справянето със стреса и емоциите. За мъжете това важи особено много, защото половите стереотипи ги стимулират да реагират активно и бурно на различни ситуации, а медитацията позволява да се отдалечат от тези стереотипи и да взаимодействат с емоционалната си страна. Същият ефект има и заниманието с йога.

3. Отслабете влиянието на когнитивните пристрастия.
Емоциите са лош водач и водят до „слепи петна“ в съзнанието (наричат се когнитивни изкривявания). За да отслабите влиянието им, трябва да разберете какви модели на мислене ви характеризират – например „Никога не успявам с нищо“ е типично изкривяване, вкоренено в съзнанието. Това влияние може да се отслаби с ежедневни действия. Например, всеки ден преди да излезете от къщи, погледнете се в огледалото и кажете „Днес ще успея!“.

4. Анализирайте взаимоотношенията си с околните.
Развиването на емоционална интелигентност не е само поглед натвътре, а и навън. Когато идентифицирате когнитивните си пристрастия, ще се изненадате колко много от тях са свързани със семейство, приятели, колеги или други хора, ето защо е много важно, ако трябва и писмено в дневник, да анализирате чувствата си при общуване с другите. Това ще ви помогне да създадете ефективни модели на комуникация в бъдеще.

5. Фокусирайте се върху пълноценни общувания с хората.
Ако сте твърде арогантни и чувате само себе си или обратно, нямате никаква увереност в себе си, не можете да общувате пълноценно. Пълноценното общуване предполага, че вие и човекът срещу вас  споделятe с лекота и честност  чувства и мисли с уважение и активно слушане (още един аспект, върху който да поработите).