Социални умения

4 умения на служителите в отделите по обслужване на клиенти, които ще ви помогнат да намерите всяка работа

·

Каквито и да са вашите крайни професионални цели, уменията, които притежават служителите в отделите по обслужване на клиенти ще са от голяма полза за автобиографията и ще ви помогнат да се откроите като отличен кандидат. Можете да прилагате и развивате тези умения през цялата си кариера, където и да ви отведе тя:

Силни комуникативни умения.
Комуникативните умения са част от т.нар гъвкави умения, но те са основни, защото играят невероятно важна роля в почти всяка сфера, особено ако имате контакт с клиенти. Независимо дали помагате на клиент или отговаряте на оплакване, ще са ви нужни точен изказ, положително отношение и емоционална интелигентност, за да развивате емпатията си и да предвиждате нуждите на хората, с които работите.

Служителите в отделите по обслужване на клиенти занят, че общуването е двупосочен процес и могат не само да говорят, но и активно да слушат, така че клиентите им да се чувстват чути, включително със задаване на въпроси, език на тялото и т.н. Тези служители знаят как да обясняват сложни концепции с лесни за разбиране термини, как спокойно да изясняват гледната си точка и др.

Умения за управление на времето.
Може да завършвате задача по инвентаризация, но клиентът ви се нуждае от помощ. Или да проучвате нов продукт, докато пишете доклад. Това е ежедневие за служителите в отделите по облужване на клиенти. Задачите се трупат постоянно и силни умения за управление на времето са жизненоважна част от доброто представяне. Трябва да сте в състояние да правите това, което правят те като например да приоритизирате с висока точност.

Ефективното управление на времето е преносимо умение, което се прилага в много индустрии, а наличието на професионален опит, който да демонстрира, че го притежавате, вече е голям плюс при получаването на желаната позиция.

Отлични умения за решаване на проблеми.
Представителите на отдела за обслужване на клиенти са професионалисти в разрешаването на проблеми. Огромна част от работата им включва обработка на жалби и запитвания на клиенти.

Те трябва да използват изобретателност, за да намерят решения, които работят в рамките на предпочитаните практики на бизнеса, за да задоволят клиентите.

Уменията за решаване на проблеми се прехвърлят в почти всяка професия, така че трябва да си давате сметка и да следите начините, по които използвате уменията за решаване на проблеми на работа. От ситуации на междуекипни конфликти и ролята ви на медиатор например до иновативни решения за проблеми на клиенти – записвайте си примери за умението ви за решаване на проблеми, защото те се забравят лесно, но са необходими при всяко интервю или мотивационно писмо, когато търсите работа.

Отлични умения за сътрудничество.
Никой служител в отдела за за обслужване на клиенти не е сам. Служителите работят като екип, за да поддържат имиджа на работодателя си и стандартите за обслужване на клиенетите. Много често едни служители се допитват до други или се намесват, за да помогнат, особено, когато колегата е зает.

Да си екипен играч се практикува в съвместната работа и служи абсолютно навсякъде, където човек има колеги. Работодателите се нуждаят от сътрудници, които да комбинират своите умения с тези на останалите на по-високо ниво и екипите да действат като сбор, ако искат да се достигнат общи цели за производителност и печалба. Освен това сътрудничеството е изключително полезно за качеството на работната среда, която е по-здравословна и подкрепяща, когато хората си сътрудничат.