Социални умения

4 умения, които ще ви помогнат да намерите първата си работа

·

По принцип тези умения трябва да се заложат за изграждане още докато човек е на 3-4 годишна възраст, но много хора не ги притежават, което не означава, че не могат да наваксат. Тези умения са важни и особено ценени от работодателите, защото каквито и да е знания и дипломи да имате, без тях не можете да ги приложите. Особено, ако нямате трудов опит и търсите първата си работа, един от начините да се отличите, е чрез гъвкавите умения, които сте развили или развивате:

1. Креативност.
Едно от ключовите умения на бъдещето е творческото мислене – умението за намиране на нестандартни решения на стандартни проблеми. Креативността не е необходима само на дизайнери и рекламисти, а от всички – всеки трябва да може да погледне към проблем по-широко.

2. Критично мислене.
Едно умение, което липсва масово („Добре дошли, фалшиви новини!“) е умението за критично мислене, което е свързано и с проблема с функционалната неграмотност, който е доста разпространен у нас. Критичното мислене означава не само да се разбира дадена информация, но и да се подлага на съмнение и проверка. То е ползно хора с различни специалности, включително творчески професии, които вече не се фокусират само върху вдъхновението. В крайна сметка обективността и доказателствата сега са на преден план.

3. Умение за работа в екип.
Ефективното общуване е пътят за прилагането на способностите ви и постигането на общи цели. Сътрудничеството в екип разкрива силните и слабите ви страни и разширява кръгозора ви, защото се научавате да гледате на дадена задача от различни ъгли и да обръщате внимание на чуждото мнение. На пазара на труда умението за работа в екип се изисква почти навсякъде.

4. Способност за адаптиране към промяната.
Днес светът се променя много бързо. Появяват се постоянно нови технологии, разширява се пазара на труда с нови професии, отпдат други. Способността за бърза адаптация към промените прави човек истински професионалист. Притежвайки я, ще можете да излизате бързо от от зоната си на комфорт, да се адаптирате към изискванията на пазара и да намерите приложение за своите умения в онези индустрии, които са най-търсени в момента.