Продуктивност

4 умения, които трябва да развиете през 2021

·

Последната година беляза драматична промяна в начините, по които работим и доведе до спад на заетостта. Тези предизвикателства увеличават нуждата от развиването (и демонстрирането) на подходящите желани умения и способности за развитието на кариерата, което е особено важно при търсенето на работа. Отразяването на целенасочени умения е от ключово значение за всяка автобиография. Ето някои сред най-търсените в момента:

Умения за управление на времето.
Много хора изпитаха хубавите и лошите страни на отдалечената работа за пръв път. Мениджърите се нуждаят от нови начини за измерване на производителността, което означава, че умението да управлявате времето, ефективността и резултатите си, е от ключово значение.

 Ако се интересувате повече от темата за управлението на времето, гледайте уебинара ни и се присъединете към групата ни The Time Management Challenge тук 👉 https://bit.ly/2ONbBGf

Умения за виртуална комуникация.
Допълнително предизвикателство на виртуална работна среда, е да се изградят ефективни взаимоотношения без личен контакт. В автобиографията си покажете доказателства за това как сте разширили или укрепили отношенията си в компанията, използвайки виртуалните комуникационни инструменти. Освен изброяването им, можете да опишете и как сте адаптирали например уменията си за презентация за онлайн средата и как сте увеличили ангажираността във виртуални срещи с анкети, функции за въпроси и отговори и т.н.

Умения за кратко писане.
С виртуалните срещи дойде и бум на въпросите и отговорите. Успехът на най-различните типове въпросници и анкети изисква умение да можеш да стигнеш до смисъла по краткия път. Начинът, по който пишете автобиографията си (и мотивационното писмо) са доказателство за тази компетентност. Не пренебрегвайте важността на краткото и подходящо съдържание и развивайте умението да пишете кратко.

Умения за анализ и достигане до изводи.
Нито една роля или отрасъл не са останали незасегнати от данни и анализи. Вероятно и вие следите рейтинги за удовлетвореност, статистики и инсайти от най-различен вид и с най-различни цели. Уменията ви да развиете мисленето си и да анализирате количествени данни, за да ги превърнете в качествени прозрения е от ключово значение за развитието ви и трябва да присъстват в автобиографията ви в челните места.