Продуктивност

4 техники, които ще ви помогнат, ако съвсем не можете да управлявате времето си

·

Записването на задачи в календара е полезно, но не е техника за управление на времето. Времето се управлява с конкретни действия и начини, които изваждат човек от пожелателното мислене и отлагането и го поставят в зоната на реалното изпълнение. Техника за управление на времето е „помодоро“, за която сме сигурни, че знаете (25 минути концентрация и работа по часовник, 5 минути почивка, а след три такива цикъла се прави почивка от 15-20 минути). Но освен помодоро (което означава „домат“ на италиански – формата на кухненския таймер, който създателят на метода е имал на разполжение) има и още няколко техники, от които можете да се възползвате:

Техника на потока.
Има хора, които се стресират от това, че им тиктака таймер и това не ги фокусира, а напротив, стресират се и нищо не могат да свършат. Ако сте от този тип, за вас е техниката на потока. Тази техника отчита, че човек не е продуктивен по еднакъв начин по всяко време. Ако сте по-активни сутрин, ще работите без да забележите и два часа, но следобед може и 15 минути да са много. Времето при техниката на потока се задава от самия човек, който записва именно това – по кое време и колко е способен да работи най-добре концентирано и продуктивно. Каква е почивката, която му е необходима. И чак тогава задава таймер. Нещо като лична техника „помодоро“, която е по-щадяща. Недостатъкът на тази техника е, че човек зависи от личната си самодисциплина, а това, както знаем, за свикналите да отлагат, е голям проблем.

Автофокус.
Автофокусът се прилага, когато работата е строго обвързана с дата и час. Подходяща техника е за хора, които бързо „палят и гаснат“ т.е ако постоянно се разсейвате от нещо, което е по-интересно и вълнуващо и оставяте предишната задача неизпълнена. При автофокус просто се вършат нещата, не се крият зад списъци задачи. Как се изпълнява: направете два списъка. Първият са задачите, които изискват вниманието ви в обозримо бъдеще. Под тези задачи сложете една хоризонтална черта, а под нея запишете задачите, които не зависият от конкретен момент. Всчики задачи над чертата са „стари“, а тези под нея са „нови“. Изпълнявайте старите задачи. Ако има повтаряеми („да отида на фитнес“), те трябва да са в друг списък. Ако задачата не е актуална, зачеркнете я и я насочете към анулираните задачи. Когато изпълните старите задачи, започнете да изпълнявате новите. Ако се разсейвате и ви се изпълняват нови, а не стари задачи, превключете временно на нови. Така, лека полека ще отметнете всички задачи.

Метод на светофара.
Категоризирайте задачите си по спешност като цветовете на светофара – червено, жълто, зелено. Можете да го направите и визуално с дъска с листчета или в Google Keep. Червените задачи са незабавните, жълтите са тези, които трябва да се изпълнят в следващите 2-3 дни. В зелено са всички останали. Изпълнявайте само червените и разбира се премествайте задачи от жълтия и зеления списък напред. Така ще сте сигурни, че сте свършили всичко в срок и в същото време няма да сте напълно натоварени с изпълнението на „всичко“.

Правилото на десетте минути.
Това е много лесна техника, която се изразява в това, че една задача има време за изпълнение само 10 минути. Ако имате задачи, които знаете, че ще отнемат по-малко, ги изпълнявате веднага. Това е сравнително лесен начин да се разделят големите и сложни от малките и постижими цели. Разбира се, ако имате по-голяма задача, например написването на автобиография, можете да я разделите на малки 10-минутни интервали задачи, на които да дадете име, например „Да напиша увода към СВ-то си“. Така, в края на деня, разделаен на задачки от по 10 минути, ще имате красив списък на сериозно свършена работа.