Бъдеще

4 начина студентите да се ориентират в света на работата

·

Намирането на работа след завършването на образование може да бъде трудно. Конкуренцията е голяма, а най-младите са оставени на милостта на икономиката, в която се дипломират. Често завършилите приемат първата работа, която намерят за минимално заплащане, дори ако са свръхквалифицирани. Ключът за намирането на добра работа след завършването обаче не е в това какво правите след дипломирането си, а преди него. Колкото по-рано поемете отговорност за бъдещата си кариера, толкова по-бързо ще се поставите в позиция да намерите добра работа след университета. Следващите съвети ще са ви от голяма полза за това:

Обмислете перспективите.
Повечето студенти ходят на лекции, упражнения, взимат изпити и преминават през студентските си години като не обръщат никакво внимание на света извън студентския. Но е много важно да си дадете сметка именно за него – какво е състоянието на пазара на труда, какво е състоянието на сферата, в която учите, кои са перспективните професии в тази сфера, кои са остаряващите. Ако вие не поддържате актуална информираността си относно това, което предлага пазарът на труда, просто няма да знаете нито къде да търсите работа, нито как, след като ви връчат дипломата.

Обмислете кариерния си път.
Много студенти нямат фиксирана идея за това какво точно искат да работят, не са сигурни. Но времето напредва, годините минават бързо и в един момент, за предпочитане 1-2 години преди края на следването, трябва да сте наясно какви са целите ви, какви са уменията ви и да си отговорите на въпроса „Какво обичам да правя най-много?“. Можете да започнете с форуми за кариерно отринтиране, нетуоркинг събития, да правите тестове за определянето на професионалната ви личност – това ще ви помогне да разберете какви са уменията ви, каква стойност носят и в каква точно посока на работа ще имате професионално и лично удовлетворение.

Обучавайте се за процеса на търсене на работа.
Процесът на търсене на работа би трябвало да се изучава като предмет, но това не се случва. Този процес е ваша лична отговорност и той се случва като го изучите и практикувате. Сайтове с кариерни препоръки, социални мрежи, семинари, разговори с по-опитни хора, проучване на компании и работни места, усъвършенстване на автобиографията – всичко това е ваш ангажимент. Още щом получите първото си интервю, вече трябва да знаете как да демонстрирате уменията, знанията, мотивацията си за работа. Има огромна разлика между някой, който си личи, че е целеустремен, знае какво иска и къде, и този, който онзи ден е разбрал, че трябва да си търси работа, след като е получил образователната си степен и тази разлика не е в полза на втория.

Не забравяйте, че няма нищо лошо да завъртите волана.
Повечето от уроците, които научаваме в живота, не се получават на студентската скамейка, а от жизнен опит. Понякога щастието и успеха не се намират в професията, за която сте учили, а на друго място. Да, би било страхотно да си намерите работа във вашата област, но животът се случва, докато правим планове. Ако работите нещо, което не е свързано със специалността ви, но ви носи разстеж и удовлетворение, няма нищо лошо да останете. Или работите по специалността си, но в един момент промените житейските си обстоятелства. Всичко, което сте научили в университета, в един момент може да изглежда ненужно и несвързано, но не е така. Образованието е и завинаги ще си остане най-големия ви капитал – човек, който е свикнал да учи, ще учи цял живот и за него е 100% по-лесно да промени посоката във всеки момент, защото знае, че с учене и труд може да постигне целите си, където и да го изпрати животът.