Продуктивност

4 елемента на успешната виртуална среща

·

Напредъкът на технологиите и реалностите, пред които бяхме изправени поради пандамията, промениха и продължават да променят живота ни, в който навлязоха виртуалните срещи. В момента преживяваме еволюция, подобна на тази, която телефонните разговори са представлявали в миналото – с десетилетия те се случват от бюрото, а после се появяват мобилните телефони. Вируалните срещи са такъв преход – в бъдеще ще се срещаме най-вече онлайн (и в метавселената), а хората, които умеят да правят тези срещи продуктивни, ще са изключително ценени. Става въпрос за лидерство, но не за лидерство на най-гласовития, а за емпатия, умения за изслушване, умения за посредничество и модериране на разговори – ще се търсят хора, които ще могат да накарат останалите да се чувстват включени и пълноценни участници в тази нова среда.


Ако искате да развиете уменията си за водене на срещи още отсега, имайте предвид тези няколко основни елемента:

Цел
Всяка среща трябва да има цел, но и контекст,  който да е предоставен. Изпращането на предварителна информация, насоки за времето и как искате да го използвате са много добра основа за ползотворна среща.

Ангажираност
Ако искате да проведете успешна среща, трябва да сте ангажирани в нея и да привлечете вниманието на хората, като имате предвид, че в онлайн среда или при хибридни срещи вие на практика се състезавате за вниманието на групата с останалите. Един добър начин за такава ангажираност е да направите съдържанието възможно по-интерактивно (споделяне на графики, картинки, видео и др.)

Поощряване на участието.
Да поощриш участие не е лесно, една стратегия е тази на „пуканките“ – лидерът на срещата призовава човек да допринесе на случаен принцип. Така всеки участва и изкристализират добрите идеи по конкретната обсъждана тема.

Поддържане на добрия тон.
Ако искате срещата да премине успешно, трябва да внимавате за повишаването на градуса и продуктивността на разговора. Натягането на напрежение не бива да излиза от контрол. Един съвет в тази посока е да определите 2-3 правила на срещата още преди тя да започне кратко и ясно. Хората обикновено се съобразяват с правила като „Критикувай идеи, не личности“, но просто имат нужда да им бъде напомнено.