Социални умения

3 фрази, с които да заместите „Не се тревожи“ и „Да не ти пука!“

·

Как мога да ти помогна?

Истината е, че ако можете да помогнета в дадена ситуация, е за предпочитане пред това да изречете дежурните успокояващи думи. Разбира се, случаят може да предполага, че не можете нищо да направите. Но поне човекът насреща ще знае, че сте подали рамото си и сте готови да се притечете на помощ, а това да осъзнаеш, че има човек, който те подкрепя, вече е успокояващо. А това е важно, за да знае, че в бъдеще може да се разчита на вас.

Разбирам какво изпитваш.

Повечето хора знаят чудесно какво е да се тревожат болезнено – сигурно и вие сте се чувствали самотни, объркани, изплашени. Когато се случи нещо неприятно, сме склонни да мислим, че това се случва само с нас, но не е така. Ако сте били в подобна ситуация, кажете на човека, че знаете през какво преминава, това изгражда доверие и в следващия момент може да се случи споделяне и да успеете да разкажете как сте преминали вие през проблема си. Дори решението да не е валидно за конкретния случай, то само мисълта, че има решение, вече ще постави мисленето на човека в криза на правилния път.

Това наистина е кошмар.

Колкото и да искате, не сте в състояние да помогнете на всички. Но можете просто да оставите отворена вратата към човека, за да сподели – да слушате и да съчувствате. Ако проблемът няма решение, ако не можете да помогнете с каквото и да е действие, дайте му да разбере, че сте безопасна зона, човек, пред който може открито да споделя и изразява емоциите и преживяванията си.