КОМПАНИИ

3 стъпки, които компаниите могат да направят, за да съхранят мотивацията в период на несигурност

·


Периодите на несигурности са нормална част от живота. Въпросът е не дали такива периоди съществуват, а как се преодоляват. В процеса мнозина могат да изберат изчаквателна позиция, но после идва моментът за трудните решения и сериозните промени. А това може сериозно да повлияе върху мотивацията служителите и лоялността им към компанията. В периоди на кризи като тези от последните три години, повечето от служителите така или иначе прекарват времето си в doomscrolling (склонността да прекарваме много време пред екраните в постоянно прелистване на негативни новини) и са заобиколени от стрес, така че е много важно те да се чувстват защитени поне в професионалната сфера на живота си.

Какво могат да направят компаниите за това?

1. Да оптимизират системата за парична мотивация и да кажат това на служителите.
Компаниите, които не съкращават персонал, а оптимизират системите за финансово мотивиране, са в по-изгодна позиция. Хората си мислят: „Ами ако утре ме уволнят или ми намалят заплатата?“ Защо тогава да работят повече и да търсят нови възможности за развитие?

В трудни времена служителите са тези, които носят истинска стойност на бизнеса и той трябва да им осигури запазване на дохода. Успоредно компаниите могат да направят одит на бонусните плащания и да премахнат елементи, които са незначителни за приоритетните области, за да заложат върху това, което наистина е важно за компанията. Също така, колкото по-прозрачна е връзката между заплата и реални ползи за бизнеса, толкова по-ясно ще е за служителя в каква посока да се движи, за да запази доходите си. Това мотивира хората да работят по-усърдно и продуктивно.

2. Да дадат повече свобода на служителите си.
Затягането на контрола върху служителите е грешка на много лидери в трудни ситуации. Всъщност е точно обратното – повече свобода мотивира повече. Например да разрешат дистсанционна работа, плаващ график или допълнителен свободен ден. Основното нещо е служителят да бъде в контакт, да постига поставените цели и да демонстрира резулатти.
Постоянният контрол и натиск върху хората увеличават тревожността и нервността. Колкото по-удобно и уверено се чувства един служител, толкова по-лесно ще достига до решенията на задачите, които са поставени пред него.

3. Да комуникират ясно.
Мениджърите често избягват подробни обяснения на задачите и откритите оценки за работата на персонала. Но този подход се отразява негативно на работата. Служителите не могат да бъдат поставяни в допълнителна стресова ситуация да гадая и дешифрират това, което шефът иска да каже.

Освен това може силно да демотивира персонала. Служителите ще се чувстват сякаш не са чути.

не разбирам. И постоянното коригиране на грешки поради липса на яснота на задачите може значително да понижи самочувствието им на професионалисти.

Ясната връзка със служителите, отговорите на въпросите им своевременно, подробна обратна връзка, която включва не само конструктивна критика, но и заслужена похвала са много важни. Хората трябва да чувстват, че приносът им е оценен – това е мотивиращо.