Кариера

3 странни въпроса за интервю. Защо ги задават и как да отговорите?

·

По време на интервю има някои типични въпроси като „Какви са слабите Ви страни“, „Къде се виждате след пет години“ и др., а има и друга категория въпроси, които звучат малко странно като „Разкажете ми за себе си“, „Опишете работата, която смятате идеална за Вас“, „Какво бихте правили, ако имате възможност да не работите“ и др. Защо се задават такива въпроси и как да отговорите?

Няма правилен/грешен отговор.
Такива въпроси нямат правилен и грешен отговор – това е най-важното, което трябва да знаете за тях. Ето защо не отговаряйте, както мислите, че е „правилно“, а честно и спокойно. Както и при психологичните тестове: за различни функции се търсят различни психотипове. Например, ако е необходим човек с авторитарен характер или обратно. Интервютата са бизнес срещи, не изпити или среща с психолог – те имат конкретна бизнес цел, а именно двете страни да оценят дали са подходящи един за друг, дали се вписвате в конкретната роля и екип, и дали съответно това е подходящо за вас.

Ето примери за такива въпроса:

„Разкажете ми за себе си“.
Целите на този въпрос са различни, например могат да ви питат, защото искат да проверят дали сте в състояние да говорите структурирано и по същество, позволява да се оценят вашите очаквания, ценности и приоритети, и дали са свързани с позицията. Ето защо не е добра идея да се лутате много в отговора си, помислете предварително. Не се очаква да започнете разказ от раждането и училището, нито да разкажете някаква завладяваща история. Препоръчително е да говорите за себе си като специалист и накратко да споделите предишен опит и какво ви е довело до това интервю. Помислете за основните акценти и развития, които да демонстират напредъка ви.

„Каква е идеалната работа за Вас?“
Тук се очаква да свържете ценностите и приоритетите си с условията на работа в настоящата позиция. Разбира се идеални условия няма, но като ви слуша, интервюиращият се опитва да разбере колко критично тази работа се различава от това, което представлява вашата зона на комфорт. Не бива да гадаете как да отговорите, така че да напаснете максимално отговора към реалните условия на това място. Във ваш интерес е да идентифицирате зоната си на комфорт, защото в крайна сметка не е полезно да работите в среда, която е неприемлива за вас. А и просто може да не знаете нищо за работните условия (но интервюиращият ги знае). Например можете да кажете, че цените уважението в екипа, че страдате от грубо отношение и че не бихте се примирили с такова. Помислете за отговора си като свържете това, което е важно за вас в една работа и с което бихте се чувствали спокойно и продуктивно.

Какво бихте правили, ако можехте да не работите?“
Това е въпрос, който се задава рядко, но той оценява вашата мотивация и степента ви на откровеност. Например отговор като „Все пак бих работил(а), защото обичам работата си!“ би звучал малко изкуствено, ако работата ви не е особено креативна и вълнуваща. Интервюиращият би помислил, че сте неискрени и това ще хвърли сянка и върху другите ви отговори. Бъдете честни – едва ли не искате да правите абсолютно нищо до края на дните си. След много дългата и качествена ваканция сигурно ще ви се прави нещо. Може да искате да пишете рецензии на филми или да се впуснете във фондонабиране за различни каузи, или да разработите ново приложение за посоката на вятъра на всеки плаж на земята. Един добър отговор на този въпрос би свързал по някакъв начин тези идеални сценарии с уменията и знанията, с които кандидатствате за работата. Например любопитство, ученолюбие, креативност и др.

В заключение.
Освен такива въпроси, могат да ви питат и всевъзможни други странни от „Имате ли куче?“ през „Домати или краставици предпочитате?“ до „Защо шахтите са кръгли?“. Понякога странните въпроси са просто странни и ако интервюто протича по ненормален начин и говори за непрофесионалност или бъдеща тирания, може това да е знак, че компанията не е за вас. В повечето случаи обаче странните въпроси имат основания. Ако въпросът ви изглежда неуместен, съмнителен, можете да изясните защо ви го задават. Попитайте учтиво и спокойно: „Какво бихте искали да оцените с моя отговор?“ или „Правилно ли разбрах, че искате да знаете за…?“.

Не се смейте на странни въпроси – най-вероятно е зад тях да стоят желание да се оценят вашите полезни за работата качества. Също така не критикувайте въпросите и не се съмнявайте открито в професионализма на рекрутъра. Когато отговаряйте, стремете се към баланс в отговорите – не забравяйте, че не сте на психотерапевтична сесия, а на бизнес среща. Опитайте се да подчертаете силните си страни в отговорите си и не се фокусирайте твърде много върху слабите си страни.