Умения

3 полезни неща, които можем да научим от старата теория, че всичко е предопределено

·

Има една стара теория от XVII век на взаимовръзките и взаимозависимостта, която се нарича детерминизъм. Според нея всички действия и явления могат да се обяснят с предишни събития и природните закони. Това е вярата в предопределеността на всичко, което се случва.

Исторически детерминизмът изживява голяма криза, когато се намесва Айнщайн с теорията на относителността и днес малцина изключват напълно свободната воля, въпреки че през 60-те години на миналия век с развитието на невробиологията се провеждат редица изследвания, които поставят под въпрос реалността й. И въпреки, че днес детерминизмът звучи по-скоро неубедително, тази теория може да ни научи на няколко полезни неща:

Не можем да контролираме всичко. Нашите лични възприятия за света са субективни. Не се познаваме добре, не знаем всичко за Вселената, за миналото, за природните закони. Приемете идеята, че не можете да контролирате всичко за себе си и за всички останали.

Не се тревожете за миналото. Човекът и обществото зависят от условията, които предишното поколение са им оставили. Не можете да влияете на миналото – на мястото на раждане, на различни обстоятелства и действия, останали назад и съответно не бива да се тревожите за това.

Бъдещето е непредсказуемо. В миналото детерминистите са вярвали, че е достатъчно да се знае първоначалното сътояние на Вселената и всички сили, които действат в нея, за да се предскаже бъдещето. Днес обаче знаем, че това изисква интелигентност, която не съществува. Единственото, което можем да направим, е не да се опитваме да предскажем бъдещето, а да се адаптираме към настоящето.