Умения

3 лесни стъпки към спасяването на пропуснат ден

·

Това се случва по-често, отколкото бихме искали. Денят отлита, без да сме свършили това, което е трябвало да свършим, а следващият изглежда дори по-голям хаос. Сякаш всичко е повлечно от една пропусната брънка в деня ни. Как се спасява такава ситуация?Отръпнете се.
За да подредите средата и времето, имате нужда от подредени мисли, а това става, като се отдалечите от дадно място (или ситуация). Отдалечете се, поемете въздух и отделете 10 минути, за да си отговорите на въпроса „Какво трябва да свърша задължително до края на деня и какви са 3-те задачи, които задължително трябва да свърша утре“. Няма нужда да правите някакъв детайлен план, просто напишете 2 неща, които да направите днес и още 3 неща, които задължително трябва да наваксате утре.

Настройте таймер.
Върнете се на работното си място, настройте таймер за 20 минути и започнете с първата задача. Правете почивки на всеки 20 минути, за да преосмислите изпълнението и дали наистина това, което трябва да свършите, е толкова наложително. Ако не е – отложете.

Планирайте отначало.
Сега е време да планирате отново следващите дни, раздробени на микрозадачи, така че да вместите изпуснатото сред тях. В червено отбележете абсолютните приоритети, в жълто нещата, които трябва да свършите, а в зелено тези, които можете да отложите. Ако успеете да ги балансирате през дните, в които следват, ще наваксате бързо.