Актуално

270 училища в България със STEM центрове

·

„STEM центровете (Science, Technology, Engineering, Math. бел.ред. ), които изграждаме, не са само обзаведени кабинети, а нов модел на учене с подготвени учители, които преподават с иновативни методи“. Това заяви в края на февруари министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при посещението си в СУ „Йоан Екзарх Български“ в Шумен, където е изграден такъв център.

През миналата година е финансирано израждането на STEM центрове като комплекс от кабинети в 150 училища, а предстои да се финансират още 120. „Ще имаме близо 270 училища със STEM центрове, където се учат природни науки, математика, техника, физика, химия, биология. По тези предмети имаме най-голямо предизвикателство за повишаване на интереса за учене на днешното поколение ученици. Факт е, че когато те са в модерна среда, учат много повече и мотивацията им е по-добра“, посочи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Той отбеляза, че днес децата учат повече от електронни устройства и източници.

„Иска ни се всички училища да имат такива STEM центрове, планирали сме го и да има повече образователни иновации. Това е търсене на подходи за това да мотивираме в по-голяма степен учениците да учат“, каза министърът.

В началото на месец март, правителството одобри Национална програма „Дигитална квалификация“, по която в рамките на три години ще се обучават настоящи и бъдещи преподаватели по учебни дисциплини и учители по учебни предмети и модули, свързани с работата в дигитална среда, както и представители на бизнеса, които искат да започнат да преподават.

Основната цел е чрез допълнително обучение да се преквалифицират преподаватели по други дисциплини и да се обучат представители от практиката, за да могат да преподават дисциплини, свързани с ИКТ и дигитализацията в различните степени на образователната система. Ще се обучат и учители по различни предмети в системата на средното образование, за да им се осигури възможност да се преквалифицират като учители по информатика и информационни технологии.

Предвижда се да бъдат обучени 1000 преподаватели в прилагането на компетентностния подход с акцент върху дигиталните компетентности, обучители и обучени учители и преподаватели по ИКТ-базирани иновативни технологии, както и такива, които могат да провеждат квалификационна дейност по тези теми. В рамките на програмата е предвидено и изработване на платформа за обмен на добри практики.

Бюджетът на програмата за тригодишен период е 2 000 000 лева.