Кариера

12 съвета как да спазите етикета по време на интервю за работа

·

Усмихнете се.
Поводът е сериозен, но не е траурен. Поддържайте свежо настроение, усмихнете се, така успокоявате не само себе си, а и създавате дружелюбна атмосфера.

Обърнете внимание на езика на тялото. Не стойте срещу интервюиращия, кръстосали ръце, прекалено разкрачени, отпуснати на стола и т.н. Стойте спокойно, изправено и стегнато, без излишно жестикулиране и опитайте да създадете впечатление за спокоствие и сигурност.

Появете се въоръжени с материали. Ако е необходимо, носете портфолио, материали, свидетелства за успех и всичко, което може да ви е от полза, за да можете при нужда да го представите.

Задавайте въпроси на интервюиращия. Не е добър имидж просто да кажете, че нямате въпроси. Имате и е хубаво да знаете какви са предварително. Така ще създадете усещане за реципрочност и освен това ще демонстрирате интерес, който със сигурност имате. Не губете този шанс, просто защото искате да се изпарите час по-скоро от интервюто.

Ако имате интервю за обяд, не забравяйте маниерите си. Дори ако сте отгледани от вълци, вероятно знаете как се ползва нож и вилица, че се дъвче със затворена уста, че не бива да се коментира съдържанието в чинията, че не бива да накляняте глава да го помирисвате, че ако видите косъм в салата не трябва да го оповестявате на всеослушание, че не бива да се държите грубо със сервитьор и т.н. елементарни правила за цивилизовано поведение.

Затворете вие.
Когато интервюто приключва, използвайте последната дума и благодарете, попитайте за следващите стъпки и пожелайте хубав ден.

Изпратете благодарствен имейл.
Това малко хора го правят, но, ако смятате, че е от полза, изпратете благодарност на интервюиращия по имейл и отново останете отворени за контакт и обратна връзка.

Pages: 1 2