Бъдеще

10 перспективни професии, които можете да упражнявате до пенсия

·

Светът на професиите е широк, а рейтинги, нива, заплати, търсене, преспективи и индустрии дебнат отвсякъде. Но един от най-важните аспекти на професията си остава дългосрочостта и стабилноста в бъдещето. Продължителността на живота нараства, което означава, че може би е добра идея да помислите в кои професии можете да работите на 60, 70 и дори 80 години.

При някои професии кариерният път е кратък, например 10-15 години (спортисти или модели например), а при други кариерният модел е неустойчив (например сферата на търговията на дребно може да не е съвсем стабилна, ако сте на 50 и ще ви бъде трудно да намерите нова работа, ако сте заместени от по-млад и активен човек).

Добрата преспектива е комбинация от добро образование, реалистични очаквания и опит.

И ако търсите такава, ето няколко примера за професии, в които стабилността и успеха могат да ви съпровождат през целия кариерен път. Някои са очевидни, а за други може би ще ви изненадат:

Лекари. Колкото повече опит и научни звания има един лекар, толкова повече авторите и успех (включително финансов) има. Хирурзи или анестезиолзи например достигат пика на развитието си в 50-те си години, но и на 70 могат да упражняват успешно професията си.

Юристи. Някои юридически специалности имат доста дълга кариерна стълбица и постоянна работа до старост – например съдии, прокурори и разбира се нотариуси.

Учени. Хората, които се занимават професионално с наука трупат знания през целия си живот и с времето са все по-ценни.

Педагози. Забелязали ли сте, че най-благодарните ученици са тези на възрастните учители? Това има обяснение в опита, ерудицията, стабилността, подхода и авторитета на учителя. В Япония буквално има столетници, които преподават и пътуват по света, за да изнасят лекции.

Спортни треньори. Спортът е живот, така че за треньорите изобщо не мислят за пенсия. Знанията и уменията се трупат с десетилетия опит, а реализация в тази професия е много добър начин за спортисти да преминат от единия кариерен модел в другия.

GR – мениджъри. В миналото GR (Government Relations) мениджърите се наричаха „лобисти“. Те са връзката между бизнеса и държавните служби. Ясно е, че да се намери общ език с длъжностните лица е необходим огромен опит, статус и връзки. Не е рядкост тази служба да се заема именно от възрастни служители.

Водачи на специална техника. Управлението на специализирана машина като кран или минен багер е изключително важно да е в ръцете на човек с голямо опит, а не на човек, който току що е излязъл от училище. Такива специалисти са много търсени и много ценени именно с напредването на стажа им.

Инженери. Специалностите с технически профил, които разработват нови технолгоични технологични решения в областта на инженерството, енергетиката и строителството са все по-липсващи и търсени от работодателите. Никой няма да се лиши от 60-годишен инженер, така че да има кой да работи и обучава млади професионалисти още дълго време.

Военни. Военно-промишленият комплекс е изключително стабилен и приоритетен за всяка държава. Ето защо военните и военнослужещите са хора, които могат да разчитат на дълъг и стабилен кариерен път.

Държавни служители. Държавните служители също са хора, които стават все по-ценни с опита и времето, прекарано в администрацията. Условията, при които работят могат да са изключително благоприятни, включително финансово и незаменяеми буквално до пенсия.