Успех и мотивация

Трябва ли да излезем от зоната си на комфорт?

·

Как да напуснете зоната си на комфорт?

За да влезете в зоната на растеж, не е необходимо да скачате с парашут от сграда, ако обикновено прекарвате свободното си време с Netflix.

За да разберете къде е вашата зона на растеж, начертайте диаграма. Във вътрешния кръг запишете познатите ви дейности и занимания: задачи по време на работа, домакински задачи и т.н.

Нови дейности, които не сте опитвали, но бихте искали да опознаете, опишете в по-широк кръг (това е зоната на развитие). Те са интересни за вас, смятате ги за полезни, реални и изискват усилия за внедряване, но ще донесат нови знания и емоции. Например вместо гледане на филми – четене, вместо ходене до работата – добавяне на нов спорт, нов чужд език, необичайно хоби и т.н.

Действията, за които не сте психологически готови, ще попаднат в зоната на стрес и те не са непременно екстремни – да говорите пред публика например или да отидете на далечно място може да оценявате като подходящи за зоната на стрес, не зоната на развитието. Не бързайте с тях.

Очевидно схемата и разпределението на зоните са индивидуални. Вашата схема ще се превърне в план за действие в близко бъдеще. След като очертаете план, можете да продължите с действия от областта „зона за развитие“. Полагайки редовни усилия, преминавайки към „зона за развитие“ и връщайки се отново в „зоната на комфорт“, ще помогнете вашата „зона на комфорт“ да се разшири, което означава, че ставате по-гъвкави и отворени за нови предизвикателства от външната среда.

Pages: 1 2