Продуктивност

Три техники, които можем да научим от големите корпорации за личната си ефективност

·

В големите корпорации и бизнеси има цели екипи, които се занимават с това как да подобрят ефективността и производителността. Има десетки системи, а изводите и практиките, до които са достигнали, могат да се приложат и към личния живот. Ето три примера за такива:


Kanban – дъска за ежедневни задачи.
Kanban е система за управление, която е изобретена от Toyota. Много компании използват метода и днес. Системата помага да имаш пред очите си статусите на различните задачи и да се справяш с работата навреме. Дизайнът е различен, но в основата си има 4 колони, които разделят всяка задача на „нова“, „в ход“, „блокирана“ и „готова“. Обикновено задачите са написани върху стикери, които се местят в процеса на работа, но може и да са написани. Има и приложения като Trello или MeisterTask, които позволяват такъв тип управление на задачите и споделяне с други хора.

Six Sigma.
Тази методология е създадена от инженер в Motorola и после е заимствана в General Electric. Резулатът й е намаляване на производствените дефекти и подобряване на оперативните характеристики. Целта на системата е идентифициране и елиминиране на грешки, чрез последователно извършване на едни и същи действия като дефиниране, измерване, анализ, подобрение и контрол. Six Sigma е полезен за по-ефективно учене. Ако не сте доволни от напредъка си в някаква посока, определете какво точно не успявате и опишете текущото си ниво възможно най-подробно. Преценете какво ви липсва, за да постигнете високи резултати, какво пречи на пътя ви към успеха. Помислете как да подобрите нивото си и стъпка по стъпка започнете да се придвижвате към целта си. Проверете дали промените помагат и ако е необходимо, коригирайте плана си – отново преминете през всички етапи от дефинирането до контрола.

5S за организиране на пространството.
Подходът за оптимизиране на работното място може да бъде описан с пет думи или фрази с буквата „S„, в превод са сортиране, поддържане на ред, поддържане на чистота, стандартизиране, самодисциплина. Ако например трябва да почистите стаята си, процесът би изглеждал така:

– Сортиране (напр. мръсните неща за пране, книгите се разделят от списанията и т.н.)
– Поддържане на ред (напр. ако всяко нещо стои на мястото си, няма да има нужда да се подрежда)
– Поддържане на чистота (напр. ако не влизате вкъщи с мръсни обувки, няма да е мръсен пода)
– Стандартизация. Това е установяването на правила и лични стандарти по предишните точки. Например може член на семейството да не знае, че нещо стои на едно място, а не на друго. Или Мебелите са просто неудобни и трябва да преразгледате стандартите си и тн.
– Самодисциплина. Тя служи, за да изпълнявате всеки един от елементите, без да външна намеса. В началото може да е трудно, но с времето действията се превръщат в навици, а те в качествена работа и продукт.