Бъдеще

Три тенденции, които оформят следващата ера в работата

·

През последната година пандемията даде неочаквана възможност глобално да се проведе най-големият трудов експеримент на нашето време – благодарение на принудителната дистанционна работа, хората имаха възможност да се образоват, адаптират и да преструктурират дните си така, че да използват времето си по различен начин. Това изправя работодателите пред значително предизвикателство – миналото никога няма да се върне такова, каквото е било, а пръв приоритет за управлението е, да се балансират корпоративните нужди около изграждането на култура на сътрудничество с индивидуалните нужди на всеки служител. Бъдещето е създаването на гъвкавост и баланс между професионалния и личния живот, на който много хора се радваха, докато работят отдалечено. Очевидно е, че компаниите ще възприемат хибридни модели с възможности и за изцяло отдалечена работа и ще преосмислят предимствата, системите за подкрепа на служителите, управлението на напредъка и др.


Екипният модел ще е в сърцето на отношенията
Желанието или нежеланието на хората да са в офис зависи изключително от жизнения стадий, в който се намират. Ако човек е млад и в ранни етапи от кариерата си, вероятно ще иска да е в офис, където да комуникира с по-опитни колеги и да се учи от тях. По-опитните и възрастни колеги пък вече имат достатъчно стаж, изградени мрежи, работна етика. Някои няма да искат да захранват младите колеги с наставничество, други пък няма да искат да са в офис с много хора, незнаейки дали човекът до тях е ваксиниран и т.н. Когато взимат решение за правилния подход, работодателите ще трябва да вземат предвид първо перспективата на екипа и индивидуалните нужди и предпочитания, а после вертикалните отношения – тази гъвкавост и съгласуваност ще доведе до това, че служителите просто ще искат знаят какъв е плана, за да могат да програмират дните и живота си.

Преосмисляне и редизайн на работното място
Пандемията не просто изпрати хората да работят у дома, а изцяло предефинира идеята за това какво е работно място. В бъдеще централното работно място (офис) ще играе подпомагаща служителите роля и ще служи за изграждане на мрежа, която ще е основната „валута“ на работното място. Офисът все още има много важна функция – той гарантира, че се създава общност, култура, атмосфера на сътрудничество, а това много трудно може да се възпроизведе в отдалечена работна среда. Работното място ще е навсякъде, където хората вършат работа по начин, който ще позволи успеха на компанията и изпълнението на дългосрочните цели.

Всичко това означава редизайн на работното място, където технологиите играят ключова роля – офисите ще се превърнат в места за колективно пердварително подготвено изживяване като целта ще бъде дизайнът да катализира процесите на сътрудничество и нетуоркинг.

Фокус върху резултатите
Успехът на хибридната работа зависи от качеството на лидерството. Висококачествените лидери са „архитекти на бъдещето на труда“. В тази нова ера всичко ще се нуждае от преосмисляне – от комуникационните канали, през процесите на управление до изпълнението, промоцията, включването на нови таланти и т.н.

Работодателите трябва да са наясно и с предизвикателствата – едно такова е несъзнателната пристрастност. Например, статистичеки жени, които имат малки деца, по-рядко влизат в офиса от мъже, които нямат семейства. Това може да предизвика дългосрочни проблеми, защото нагласата, че „да си на работа“ т.е физически да присъстваш пред шефа, е част от натрупването на трудов капитал и може да доведе до пристрастност към близостта на персонала. Начинът, по който хората изпълняват задачи обикновено зависи от прякото наблюдение и е трудно да се измери при отдалечени служители. Сега е моментът да се преработи системата, да се идентифицират точките на пристрастност и управлението да се фокусира върху резултата, когато измерва успеха.