Кариера

Три причини да имате кариерен план

·

Почти всеки човек има някаква, поне бегла, идея за това към постигането на какви дългосрочни цели се стреми. Но бъдещето е несигурно пътуване и целите често могат да изглеждат неуправляеми. Ето защо на помощ идва кариерният план. Той е пътна карта от малките стъпки, препятствия и победи, които трябва да постигнете желаното.

Важно е да имате кариерен план, защото:
Кариерният план помага да растем.
Кариерното израстване и развитие върви ръка за ръка с реално постижими малки цели. Ако нямате такива, ще ви е много по-лесно да се отклоните от пътя, да се лутате за посоката и ще губите ценно време да придобиете важни знания, умения и опит, които ви правят ценен на пазара на труда.

Кариерният план ни помага да намерим работата, която искаме.
Борсите за работа са пълни с позиции, но най-често желаните и конкурентни места изискват значителен предварителен опит и образование. Много голяма рядкост е някой просто да попадне на мястото, което иска, обикновено това се случва след години планиране на кариерно израстване и дори тогава ще е нужен и мъничко късмет, за да развиете сегашната ситуация до кариерата, за която мечтаете. Когато знаете и изолирате точно какво трябва да постигнете, за да сте желаният кандидат за работата, към която наистина се стремите, и вървите по този план, шансовете ви за успех са несравнимо по-големи.

Ако не се развива кариерата ни, тя умира.
Ако нямате план и просто се оставяте на течението, това вероятно в един момент ще доведе до криза в кариерата ви – когато планирате нещата да се случват в конкретна времева линия, ще откриете, че планът е най-ефективният начин да гарантирате, че никога няма да загубите мотивацията си по пътя.

И последно, но не на последно място – пенсионирането. Кариерният план ви помага да планирате и ситуацията си при пенсиониране. Времето лети бързо и е важно още от самото начало да имате отношение към пенсионното си осигуряване. Кариерното израстване с времето ще ви изкачва все по-нагоре, така че в крайна сметка да сте застраховани, че ще имате по-спокойни старини.