Бъдеще

Топ 6 на най-важните въпроси, които вълнуват милениалите и поколението Z след пандемията

·

След почти една година живот в условията на пандемия, съпроводен от непрекъснати граждански борби, социално разделение и драматични климатични събития милениалите и поколението Z са както разочаровани, така и нетърпеливи за промени.

Новият доклад на Deloitte (The Deloitte Global 2021 Millennial and Gen Z Survey) описва как 2020 година е повлияла върху живота на поколенията, психичното им здраве и колективния им мироглед и очертава големите предизвикателства и приоритети за тези поколения с все по-голяма роля в обществото. Проучването е проведено сред 22 928 души от 45 държави между 8 януари и 18 февруари.


Здраве, работа и климат.
Здравето и заетостта са сред големите грижи на поколението на милениалите и Z. Също така тeзи поколения остават дълбоко загрижени за климата и околната среда и почти 40% от тях смятат, човечеството е достигнало до точката, от която няма да има връщане назад и ще бъде късно за мерки. Въпреки това мнозинството от тях са оптимисти и готови да поемат лични действия за решаване на климатичните и екологични въпроси, след като пандемията отмине. ¼ от младите хора споделят, че решението им за покупка се влияе от поведението на производителя.

Ментално здраве.
Все още съществува стигма около предизвикателствата пред психичното здраве, особено на работното мсято. 31% от милениалите и 35% от поколението Z са си взимали почивка поради стрес и тревожност, причинени от пандемията. Сред останалите 4 от 10 души оценяват себе си като стресирани, но са избрали да го преодолеят сами. 40% от милениалите и зумърите смятат, че работодателите им не са били достатъчно адекватни в подкрепата на писхическото им благополучие през този период.

Стрес.
Стресът е на нива от преди пандемията. 41% от милениалите и 46% от поколението Z казват, че се чувстват стресирани през повечето време. Пандемията създаде несигурност и стрес, особено за финансите. 2/3 са тревожат често финансовата си ситуация. Благополучието на семействата също голяма причина за стрес сред милениалите; несигурността за перспективите в работата и кариерта са водещи за поколението Z.

Социално въздействие на бизнеса.
По-малко от половината млади хора смятат, че бизнесът има положително въздействие върху обществото. И все пак вижданията за бизнеса се стабилизират. Все по-малко хора казват, че бизнесите са фокусирани единствено върху себе си и своя дневендневен ред или че нямат мотиви отвъд рентабилността.

Богатство и доходи.
Младите хора имат сериозни притеснения относно мащаба на богатството и равенството на доходите. 2/3 от милениалите и поколението Z смятат, че богатството и доходите са неравномерно разпределени в обществото. Мнозинството вярват, че законодателство и пряка правителствена намеса биха заменили значително тази дупка.

Системен расизъм и дискриминация.
6 от 10 зумъри и 56% от милениалите виждат системен расизъм като много или сравнително разпространен в обществото. Всеки пети заявява, че се чувства лично дискриминиран „през цялото време“ или често. Повече от половината смятат, че по-старите поколения стоят на пътя на прогреса.