Социални умения

Топ 5 ползи за кариерата ви, ако изградите умение за търпение

·

Търпението е гъвкаво умение, което допринася много за устояването на желанието за първосигнални реакции. Да можете да управлявате себе си и да сте търпелив човек може да има много ползи в професионалния ви живот, ето защо не пропускайте това умение, когато описвате гъвкавите умения в СВ-то си (ако го притежавате), защото то е сред много позитивните и ценени такива.

Ето няколко ключови примера за това как търпението може да е полезно за кариерата ви:

1. Подобрявате нивото на комуникацията и сътрудничеството с околните.
Ако сте страната, която демонстрира търпение, комуникацията се осъществява по-ефективно. Търпението не позволява на стреса да нахлуе в разговора и да създаде напрежение между колеги. Ако сте търпелив човек, със сигурност допринасяте за среда на координация и сътрудничество в екипа.

2. Взимате по-логични решения.
Прекалените емоции (гняв, напрежение) пречат на трезвите оценки и решения, така че едно от основните предимства, които можете да имате по време на кариерата си е, ако умеете да си поемете дъх преди да реагирате и вземете решение.

3. Демонстрирате лидерски умения.
Работодателите започват да следят за лидерски умения още от момента на наемане на служител в екипа. Търпението е такъв признак и показва, че можете да поемете надзорна роля, което потенциално ще доведе до повишение към лидерска позиция.

4. Изграждате издържливост за постигане на дългосрочни цели.
Търпеливият човек знае, че дългосрочните цели изискват време и усилия, и са готови да изчакат и издържат до края.

5. Укрепвате професионалните взаимоотношения.
Когато демонстрирате търпение по време на работа, това изпраща сигнал на останалата част на екипа, че сте надежден професионалист, отворен за дискусия, а този манталитет насърчава изграждането на силни професионални връзки.