Кариера

Най-важните качества на добрия екипен играч

·

Има един негласен принцип, който важи дори за най-големите фирми – те са толкова силни, колкото е силен най-слабият им екип. Това е причината, поради която работодателите предпочитат хора, които работят добре с другите. Екипните играчи имат качества, които са привлекателни и една от целите на интервюто е именно да се установят тези качества. Разбирането за това какви характеристики притежава ефективният екипен играч ще ви помогне да отговорите и на въпросите, които ще ви зададат по време на интервюто ви за работа.


1. Умения за активно слушане.
Да бъдеш напълно ангажиран, когато твоят колега говори, показва, че оценяваш техния принос и се стремиш да работиш за взаимно разбирателство.

2. Имат силни комуникативни умения.
Комуникацията е ключът към ефективната работа в екип и обикновено най-успешните членове на екипа постигат целите, когато общуват и се координират добре с екипа.

3. Разбират своята роля.
Разбирането какви конкретни малки и големи задачи включва работа е от решаващо значение за доброто изпълнение, индивидуално и в екип. Ориентираността към резултата, също.

4. Носят отговорност за грешките си.
Няма идеални хора – който не работи, той не греши. Това не намалява силните ви страни като екипен играч, но това се случва, ако действително поемете отговорността за грешките си.

5. Не бягат от проблеми.
Силните екипни играчи се справят с непредвидени проблеми с умелост и манталитет, базиран на решения.

6. Поддържат положителни отношения с другите членове на екипа.
Поддържането на положителна нагласа, дори когато времената са трудни, показва силен отборен играч.