Инструменти

Топ приложения за работа и координация на отдалечени екипи

·

Работата от дистанция е в много случаи мечта, но управлението на отдалечени екипи не винаги е „цветя и рози“. Но с дистанционните екипи се появиха и уникални програми и приложения (някои са тук отдавна, други са нови), които да отговарят на предизвикателствата при изпълнение на проектите. Вероятно вече познавате поне една от тях: 


Asana
Добрата стара Асана е на полето отдавна и имаше време за големи подобрения. Инструментът дава възможност да се следят работни потоци, задачи, календари, да се разделят големи проекти на по-малки, да се възлагат на различни страни и да се следии прогреса на изпхълнение.

I Done This
Членовете на екипа могат безпроблемно да бъдат в крак с работните потоци на другия с помощта на I Done This. Инструментът изисква ежедневни отчети за напредъка от членовете на екипа и ги обединява,  което прави сътрудничеството и управлението на проекти много по-лесно.

InVision
За екипи, които трябва да си сътрудничат по дизайн и други дигитални проекти, InVision предлага проследяване на управлението на проекти, лесни (и визуални) инструменти за обратна връзка и възможност за създаване на „турове с екскурзовод“ по проекти за клиенти или колеги.

ProofHub
ProofHub е нещо като комбинация от различни приложения, включително инструменти за чат, функции на календара, разписания и управление на задачите. Прави страшно много, включително персонализира от интерфейса до различни роли на сътрудничество и освен това се предлага на повече езици.

TeamWork
TeamWork събира много функции в един инструмент за управление на проекти – от чатове и съобщения до приложение за таймер, визуални мениджъри на задачи с ясно очертани етапи, шаболни и най-различни разрешения и настройки за поверителност.

Trello
Тази визуална платформа предлага интуитивно управление на проекти под формата на тематични „дъски“, пълни с „карти”, които съдържат списъци със задачи или служат като хранилище за често достъпвана информация. Самите карти могат да се местят и приоретизират, различни членове на екипа могат да се добавят към дъските, така че всички са наясно кой какво прави и кой за какво е отговорен.

Wrike
Wrike разполага с известия в реално време, така че членовете на екипа да могат лесно да идентифицират кои задачи са изпълнени и какво предстои. Напредъкът се проследява в реално време, което е много удобно, особено за творечески екипи. централизираната комуникация и обширните инструменти за превръщане на всеобхватната стратегия в поредица от приложими стъпки.