Опит

Това са най-добрите HR специалисти и проекти в България за 2020 година

·

На 4 февруари 2021 г. Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) обяви чрез излъчвана на живо във виртуалното пространство церемония победителите в организирания от нея конкурс за Годишните HR награди за 2020 г. В седемте категории на конкурса тази година се включиха кандидати от различни компании и сектори, като 47 от тях достигнаха до финалния етап.


Победителите в седемте категории на годишните награди на HR гилдията в страната са:

  • Катерина Шопова, директор „Човешки ресурси” във веригата от магазини за търговия на дребно „Лидл България” в категория „HR директор/мениджър на годината“

Опитът и експертизата на Катерина Шопова в областта на HR от последните над 15 години са натрупани в компании с различни сфери на дейност. В тях тя е работила за позициониране на HR функцията като стратегически партньор на бизнеса при взимането на дългосрочни комплексни решения, включително свързани с трансформация на бизнес модела и културата в организация. Заема позицията директор „Човешки ресурси” в „Лидл България” от 3 години. Към момента оглавява екип от 40 топ професионалисти, ангажирани с ключови за компанията проекти от администриране на персонал, привличане на таланти, обучение и развитие, мотивиране и ангажиране до employer branding, безопасни условия на труд и др.

  • Емил Минев, старши мениджър „Обучения и развитие” в платформата за дигитални разплащания Paysafe („Пейсейф”) в категория „HR професионалист на годината“

Емил Минев отговаря за нуждите от обучения и развитие с помощта на тренинг екип изцяло позициониран в България. В следствие на създалата се глобална ситуация, на 13 март 2020 компанията взема официално решение за преминаване 100% към дистанционна форма на работа за всички офиси. Благодарение на бързата и адекватна реакция на Емил Минев и тренинг екипа на компанията, всички планирани обучения преминават към виртуална форма, без да бъде възпрепятствана нормалната работа на бизнеса. Тренинг стратегията на компанията също е преориентирана, така че усилията да бъдат насочени към подкрепа на служителите и създаване на допълнителни ресурси за поддържане да добро физическо и психологично здраве, както и за поддържане на продуктивна работа в дистанционна форма. В резултат на ефективната тренинг стратегия и оптимизиране на налични ресурси, времето, прекарано в обучения, се е увеличило с 31%, при обща удовлетвореност 90%.

  • Владимир Начев, главен изпълнителен директор на международната компания за разработване на софтуерни решения и цялостни платформи EPAM Systems Bulgaria („ЕПАМ Системс България”) в категория „Най-ангажиран към управлението на хора организационен лидер на годината“

Владимир Начев е един от първите служители на „ЕПАМ” в България. След 5 години работа в компанията, от април 2020 г. той поема управлението на българския клон на „ЕПАМ Системс”. Той е движещата сила зад някои от най-интересните и иновативни проекти на компанията, включително и в областта на човешките ресурси. Пример за това е неговата концепция за One Team. One Team идеята разчупва традиционната представа за ясно обособени екипи и дава свободата на служителите да общуват, споделят идеи и да се включват в различни инициативи на компанията. Разделени на 3 групи от доброволци те реализират множество различни задачи, които сами си поставят: от забавни спортни предизвикателство, през създаване на newsletter за споделяне на новини по различните проекти, до провеждането на вътрешни конференции. Тази инициатива набира скорост и през следващите месеци предстои да се разгърне в пълния си потенциал. Вече е видим ефектът от множество други инициативи за служителите на водената от Владимир Начев компания, сред които: технически обучения за повишаване на квалификацията на служителите, развитие на лидерските умения, сесии за оценяване на уменията на членовете на екипа и потенциалното им преминаване в по-горно ниво.

  • Организацията за трансформация на процеси, която предлага интегриран пакет от бек-офис и фронт-офис услуги Sutherland Global Services („Съдърланд България”) в категория „Най-добър HR проект на голяма компания“ за проекта за въвеждане на електронен подпис в компанията

Технологията позволява процеса на наемане на кандидати да бъде изцяло дигитализиран и по този начин новите служители могат да се присъединят към компанията от всяка точка на България, без да е необходимо дори да идват в някой от фирмените офиси в София, Варна, Бургас или Пловдив. Въвеждайки електронния подпис, „Съдърланд България” е по-гъвкава от всякога във взаимодействието с пазара на труда. В допълнение на това цялата документация при постъпване на служител на работа, смяна на аспекти от трудовия договор и други, могат да се случват по електронен път, лесно и много интуитивно. В резултат, компанията спестява и много разходи за логистика и офис материали. Друго основно предимство на въвеждането на електронния подпис е спестяването на време за наемането на кандидати. По този начин организацията има възможност да наеме кандидати в рамките на няколко дни, тъй като те ще имат възможност да подпишат договора си в удобно за тях време и място.

Pages: 1 2