Актуално

Тенденции в работата 2022: Нова работна култура

·

Пандемията предизвика традиционния начин на работа, а с това и работната култура. След като много компании въведоха дистанционната форма, повечето служители днес заявяват, че предпочитат гъвкавия, хибриден вариант и съответните договорености.

Но някои тревожни опасения се появяват в рамките на хибридния модел, и това е едно от предизвикателствата, пред които работодателите ще бъдат изправени през 2022 година. Как да създадат сплотена фирмена култура, докато някои от служителите работят дистанционно и всеки потенциално работи в различно работно време? И не по-малко важно: как отдалечените служители да не се чувстват изключени и да бъдат третирани справедливо в сравнение с тези, които прекарват времето си повече във физическия офис?

Има данни, които потвърждават определени стереотипни нагласи спрямо отдалечените служители. 6 от 10 лидери казват, че служителите, които работят в офиса имат по-голям шанс да бъдат повишени и се разглеждат като по-ценни. 83% казват, че комуникацията лице в лице е важна за успеха в тяхната компания. 78% споделят, че служителите в офиса по-свързани помежду си, а 73%, че те се включват по-често във важните дискусии.

Но хибридният модел е „тук, за да остане“ и работодателите трябва да работят за насърчаването на здравословната корпоративна култура без пристрастия, в която всеки се чувства включен и способен да успее, независимо от местоположението си.През 2022 година, ако искат да имат успех в тази задача, работодателите ще трябва да настроят фирмената си култура за справяне с предизвикателствата по основно няколко начина:

Ще предлагат правилните технологии за свързване на служителите.
Достъпът до повече технологии ще накара служителите да се чувстват по-свързани и ангажирани със своите колеги.  77% от хората казват, че отдалечените служители се третират справедливо там, където има достъп до най-добрите технологии.

Ще отделят повече време за виртуални и за лични дейности за изграждане на екип.
Способността на хората да прекарват неформално време с колегите си е ясно свързана с културата на работното място. Всъщност почти три четвърти (72%) от анкетираните служители смятат, че е важно да се забавляват със своите колеги през работния ден и 81% от компаниите са съгласни. Въпреки това, на хибридното работно място работодателите трябва да гарантират, че приемат подход „отдалечено е първо“, когато става въпрос за социализация на работното място.

Ще направят срещите по-честни, достъпни и открити за всички.
Някои компании вече въвеждат в екипите си правило, ако един човек се обажда дистанционно за среща, целият екип да се присъедини към нея. Други използват настройки на Zoom Rooms, за да създават по-завладяващо изживяване на своите служители. Трети наблягат на това да гарантират, че мениджърите обръщат достатъчно внимание на виртуалните членове на екипите.

Разбира се бъдещето ще покаже дали хибридният модел е новият начин на работа и ще процъфтява, но със сигурност в близко бъдеще компаниите, които обърнат внимание на създаването на адекватна култура имат по-голяма вероятност да успеят.