Новата реалност

Тенденции в работата 2022: Недостиг на таланти – време е за учене

·

В последните две години преосмислихме начините, по които работим, комуникираме и си сътрудничим. Но от принудителното оцеляване се родиха не само нови възможности, но и нови предизвикателства. Един от големите проблеми са все повечето незапълнените работни места (само в Сащ са 11 милиона), дължащ се на несъответствия в уменията. Работните места сякаш не отговарят на хората. Цифровите иновации се ускоряват, а рекордната разлика в талантите само ще се увеличава. Освен това се случва и феноменът „Голямото напускане“. Според този скорошен доклад на Korn Ferry за бъдещето на работата, 1/3 от проучените от тях 700 професионалисти споделят, че обмислят напускане, въпреки че нямат осигурена друга позиция, толкова са уверени в стойността си.

Доскоро привличането и задържането бяха въпрос на числа. Но 2022 година ще изисква много по-човешки подход. Организациите ще преосмислят всички лостове, които имат на разположение за изграждане и укрепване на взаимоотношенията си с индивидуалните таланти – от компенсации, награди и ползи до учене, развитие и приемственост.

Ето какво означава това:

Ще се появят нови методи за стимулиране на кандидати и за задържане на служителите. За да разбият стегнатия пазар на труда, компаниите ще увеличават компенсациите, ще предлагат повече дългосрочни стимули и обезщетения и ще плащат бонуси дори за наети от начално ниво.

Организациите ще започнат да се справят с недостига на таланти отвътре-навън. Ще се фокусират повече върху вътрешната мобилност, преквалификацията и повишаването на квалификацията на съществуващите служители, за да предотвратят изчерпването и да запълнят нишови роли.

Компаниите ще въведат приобщаващи практики за наемане, за да се възползват от по-широк избор от таланти, което ще улесни по-бързото наемане на качествени кандидати.

Компаниите ще трябва да се адаптират към факта, че ще бъдат избирани от кандидатите. Цитираното по-горе проучване открива, че за 75% от кандидатите е малко вероятно да приемат работа, ако са били третирани лошо по време на процеса на интервюто. Така че само организациите, които се грижат за кандидатите ще осигурят най-добрите таланти.

Гъвкавата работа ще е решаващо условие и организациите, които предлагат избор и отговарят на тези очаквания на кандидатите ще имат предимство пред тези, които не го правят.

Компаниите ще преразгледат предложенията си за стойност, защото въздействието на ESG (Environmental, social and corporate governance) върху решението на кандидатите, е реален факт. Доказано е, че кандидатите са склонни да приемат оферти със значително по-ниско заплащане, ако те идват от компании със силен бранд и фокус върху устойчивостта.