Кариера

Ставате ли за отдалечена работа – преценете сами

·

Когато човек работи отдалечено, той изпитва редица позитиви в живота си, което се доказа и с периодите на изнасяне към домашния офис по време на пандемията. Много хора откриха, че това е техният начин, а други се колебаят дали наистина го искат. Бъдещето вероятно е на някакъв тип хибридна работа, разположена между домашния офис и този на компанията. Но, ако сте решени да искате отдалечено работно място за постоянно, ето пет признака, че то е наистина подходящо за вас.


1. Работата ви действително може да се върши дистанционно.
Много добре трябва да прецените тази част от работата ви, която не може да се върши дистанционно и изисква физическото ви присъствие. Например, ако сте мениджър продажби малко трудно ще сключите сделка или ще комуникирате с клиенти от къщи. От друга страна самите работодатели имат резерви по отношение на ефективността на работа и все още не са компетентни да управляват дистанционно екипи. Дали ще преговаряте с мениджърите си или ще търсите нова работа, зависи от вас.

2. Можете да разделяте работния от личния си живот.
Един от най-големите недостатъци на работата от дистанция е влизането в режима на „постоянно работно време“ и размиването на границите между личния и професионалния живот. Нарушаването на този баланс е опасно за менталното и физическото здраве. Ако нямате дисциплина, структуриран ден и усещане за „стоп“, ако започнете да забравяте да извеждате кучето на разходка, защото трябва да отговорите на още пет имейла, ако пренебрегвате семейството си и изобщо нямате свободно време – работата от дистанция не е за вас.

3. Можете да работите в изолация.
Работата от дистанция е психологически натоварваща, изолираща и трудна. През пролетта на миналата година всички бяха изключително ентусиазирани, че ще могат да работят по пантофи, но много бързо се настани унилост, самота и дори депресивни състояния. Никакви технологии не могат да заменят човешкото общуване и трябва да имате необходимата емоционална стабилност и увереност, че наистина сте от този психотип, който няма нужда от офлайн комуникация.

4. Можете да управлявате времето си.
Отдалечената работа е по същество работен формат. А форматът означава структура, време, разпределяне на ангажираността, организираност, пропорционалност, дисциплина. Работата от дома не означава работа на свободна практика – фрийлансърите са независими и самостоятелно заети лица и те могат да работят когато и колкото намерят за добре. Служителите на пълен работен ден се очаква да са по местата си, пред камерите и на телефоните в определеното работно време. Ако работата ви е свързана с консултации и продажби, тя е планирана до минута и силно зависима от клиентите. От друга страна никой не ви контролира пряко и с добра самоорганизация можете да работите дори от хамак в планината, но все пак това е по-скоро в сферата на илюзиите.

5. Можете да си задавате и изпълнявате задачи сами.
Поемането на инициативата у служителите е по-скоро рядкост. Може да се дължи на замъглени отговорности, не е задължително да е лична неспособност. Но е факт – малко хора могат да
поемат инициатива, да поставят задачи и да ги изпълняват, без да имат нужда от съгласуване, одобрение или наблюдение дали крайният срок е спазен.

Ако отговаряте на тези условия, действайте в посока на отдалечено работно място. Ние просто ви напомняме, че решението не е лесно.