Социални умения

Служителите с хибридни умения печелят по-високи заплати

·

В миналото от кандидатите за работа със строго технически характер (например машиностроене, програмиране и т.н.) се изискваха само тесен набор технически (твърди) умения. Обратно, от служители, от които се очаква контакт с хора (рецепционисти например) се очакваше да боравят най-вече с набор от междуличностни, гъвкави умения. Днес обаче тази парадигма се променя и все по-често се изисква някаква степен на хибридност между двете. С други думи от техническите кадри се очаква да имат и по-голямо разнообразие гъвкави умения, а от хората, които работят с хора, да имат и технически компетенции.


Какво представляват хибридните умения?
Кандидатът притежава хибридни умения, ако може да посочи комбинация от меки и твърди умения в автобиографията си. Конкретната дефиниция на хибридни умения варира в зависимост от работодателя, в зависимост от специфичните нужди на компанията, отдела и длъжността.

Най-добрият начин да добиете представа за съотношението между твърди умения и меки умения, които трябва да включите в кандидатурата си, е да проведете собствено проучване, например като четете по-дребните буквички в обявите за работа, за да имата яснота за задължтенията, за уменята, за ценностите и културата на работното място.

Как въздействат хибридните умения на работното място?
Много силно. Вземете например учителите. До скоро от тях се изисваше да притежават само силни умения за комуникация и разрешаване на конфликти. Но днес технологиите играят централна роля в почти всяка сфера (вкл. образованието) и учителите не могат да разчитат само на меките си умения, за да се задръжат на работа (или да я получат). Това се разкри особено ясно в последните месеци с пандемията и налагането на онлайн формите на обучение.

Накратко, хибридизацията на работните места е новата норма и е от съществено значение кандидатите да включват хибридни умения в автобиографиите си.

Къде се изискват особено много хибридни умения?
Освен в споменатия пример с учителите, примерите са навсякъде – фармацевтите например трябва да имат освен доброто си образование и силни умения за общуване с клиенти. В същото време техническите им умения за свободно боравене с различен софтуер са от ключово значение. Адвокатите трябва да са специалисти по създаване на спокойствие у клиентите си при често хаотичен съдебен процес, но в същото време трябва да са силно компютърно грамотни и т.н. Дори хората на творческите професии като художници например, трябва да са в състояние да създадат уебсайт и да поддържат социални мрежи, ако искат да се появят в обсега на внимание.

Кои са най-важните хибридни умения, които да включите в автобиографията си?
И твърдите, и меките умения, които работодателят смята за необходими за дадена роля, се променят през цялото време. Във всеки един момент нова технология, която някога се е смятала за неясна или излишна, може да стане абсолютно необходима в дадена индустрия.

Например кодирането не беше толкова отдавна високоспециализирано умение, което се изискваше само за тясна подгрупа от компютърни техници. Днес това се превръща във все по-важно умение за голямо разнообразие от професионалисти, включително ИТ специалисти и графични дизайнери. За да можете да увеличите максимално шансовете си да пристъпите към работата, за която кандидатствате, е от решаващо значение да разберете уменията, които в момента са най-ценени в този сектор

Според LinkedIn най-изискваните твърди и меки умения за 2020 година са:

Твърди умения:
Блокчейн
Облачни изчисления
Аналитични разсъждения
Изкуствен интелект
UX дизайн

Меки умения:
Креативност
Убеждаване
Способност за сътрудничество
Адаптивност
Емоционална интелигентност

Как това се отразява на заплатата?
Като цяло хибридизираните работни места са склонни да изискват по-широк обхват от отговорности, отколкото работните места, които имат строго технически или ориентиран към личностни умения характер. Разбираемо е, че работодателите плащат повече на професионалистите с хибридни умения.

За да илюстрира това явление, доклад от Burning Glass за 2019 г. изследва (в САЩ) някои разлики в заплатите между професионалистите, които притежават хибридни умения, и тези, които не разполагат с тях. Ето няколко примера:

Маркетинговите мениджъри, които притежават хибридни умения, печелят средно с 41% повече всяка година от тези, които нямат;
Генералните мениджъри, които имат по-силно развити технически умения (по-специално обработката на данни), печелят средно с 29% повече от своите нехибридизирани колеги;
Мениджъри за обслужване на клиенти, които традиционно се считат за по-мекоквалифицирани специалисти, са склонни да печелят средно 22% повече годишно, когато придобият основни умения за управление на клиенти (т.е. технически умения).