Умения

След правилото за петте секунди, ето правилото за двете минути

·Вероятно сте чували за книгата „5-секундното правило“, която може да се резюмира така: ако искаме да станем от дивана и да разчупим вредни матрици в живота си, всеки път, когато почувстваме колебанието, правим обратно броене от 5 до 0 секунди, след което ставаме и предприемаме движение. Това задейства необходимите мозъчни механизми, така че да се захванем с изпълняването на задачата.

Друго подобно правило е това на автора на „Атомни навици“ Джеймс Клиър, който също е открил начин за борба с отлагането, което нарича 2-минутно правило. Същността му е следната: когато започннем да градим нов навик, трябва да се занимаваме с него не повече от 2 минути.

По този начин задача като „Да чета всеки ден“ (която обикновено е просто новогодишно обещание, което си остава пожелателно) става „Да чета по една страница на ден“. Двуминутните версии са началото на всяко действие, например вместо „Да правя йога по 30 минути всеки ден“ задачата става „Да извадя постелката за йога от шкафа“ или „Да пробягам километър всеки ден“ става „Да си обуя маратонките и да изляза през вратата“.

Идеята на 2-минутното правило е, че ако създадем началния момент и извършим първото действие максимално леко, с времето това ще повлече следващите. Трудно е да си поставиш цел да вървиш всеки ден по 10 хиляди крачки, но 10-минутна разходка е лесна. Разпределяме задачата от лесното към трудното.

Правилото на 2-те минути работи, защото целта не е да постигнем нещо огромно, а да се научим да бъдем последователни. Много по-лесно се усвояват малките детайли. В началото е необходимо да си определим и да наблегнем на базовите настройки.

Такива стратегии работят по друга причина. Те ни принуждават да култивираме нови черти на характера си. Когато ходим на фитнес пет дни подред, дори за 5 минути, добавяме нови черти към личността си. Изваждайки „влизането във форма“ като основна цел например, си поставяме за цел да не пропускаме тренировки и да правим малки крачки към човека, който искаме да бъдем. Добрата форма или другата голяма цел ще дойдат като резултат от тези нови развити качества.