Кариера

Професионална мрежа за начинаещи: какво е и какви хора да поканите в нея

·

Професионалната мрежа е един от много важните аспекти на всяка кариера в определан област. Изграждането й ви позволява да създавате и поддържате взаимоотношения с колеги и професионалисти от вашата сфера. Това са грижливо подбрани връзки, които са от съществено значение за развиването на вашите умения, опит, образование и напредък. Изграждането на професионална мрежа е приложимо за всички – от току що завършили до висш мениджмънт.


Неправилно се смята, че мрежовите контакти трябва винаги да са на ниво по-високо от вас. Не, мрежата е мрежа, а не пирамида например, защото в нея участват хора, с които се свързавате лично на различни нива на работата. Но трябва да имате предвид, че местата на тези контакти в мрежата са различни, например различни компании и дори индустрии.

За разлика от личните мрежи, професионалните са резултат от умишлени взаимоотношения с друг професионалисти, с които споделяте едно кариерно поле или близки такива. Връзките в такива мрежи за взаимоизгодни (и затова са връзки, а не просто контакти) по някакъв начин. Така че, мрежите, когато са истински, насърчават реални отношения и доверие, което означава стремеж към лично познанство. LinkedIn например дава възможности за изграждане на професионална мрежа, но ако върху нея не се работи, то тя остава само на ниво размяна на контакти и трупане на бройка.

Трябва да се подчертае и, че професионалната ви мрежа, особено, ако сега стартирате, не бива да дублира личните ви социални канали. За да я стартирате, трябва да имате предвид някои конкретни групи хора, с които да се свържете:

Преподаватели. Професорите ви са експерти в кариерата, която искате да преследвате. Но не търсете само тях – ако имате преподаватели, в чиито проекти сте участвали, или такива от курс, който сте преминали, потърсете ги и се свържете с тях. Също така ги помолете да оставят препоръка за вас в LinkedIn или да напишат такава. В замяна предложете да направите същото – учителите ни също имат нужда от добри отзиви.

Бивши съученици/колеги от университета. Не търсете хората, с които си пиете бирата, а бивши съученици или колеги от университета, с които сте работили по общи проекти, с които споделяте общи цели и интереси.

Приятели. Приятелите не са най-очевидните участници в професионалната ви мрежа, но те вероятно са свидетели на вашите амбиции, цели и качества, за които могат да свидетелстват и разбира се вие да направите същото в замяна.

Настоящи колеги. Настоящите ви колеги трябва да присъстват в професионалната ви мрежа – бивши и настоящи. Това са хора, които са работили в тясно сътрудничество с вас и имат поглед към професионалната ви етика, качества и възможности.

Членове на клубове и асоциации. Ако участвате в професионална организация, можете да включите съмишленици от там в мрежата си. Те, поради по-голямото си разнообразие, са чудесен източник на по-различни гледни точки, наставничество, перспектива и разбиране на нова информация.

Семейство. Членове на семейството ви (не всички) също могат да са ви от полза, ако са в същата сфера или професия. Но дори и да не са от същата сфера, са наясно с кариерните ви цели – никога не знаете с какви хора те могат да ви свържат.