Кариера

Приятелски взаимоотношения с шефа – заслужава ли си?

·

Работата и приятелството са като две страни на една монета. От една страна приятелските взаимоотношения с началника могат и да се превърнат в трамплиин за успех, но от друга личните взаимоотношения в работата могат да са катастрофални. При всички положения „работа под крилото на приятел“ има своите плюсове и минуси.

Ако сте изправени пред подобна дилема, най-добре е да прецените внимателно, ако трябва и писмено, ситуацията. Ето няколко плюсове и минуси, които да ви помогнат в началната преценка:

Плюсове:
+ По-вероятно е идеите ви да се подкрепят по-лесно;
+„Тилът“ ви е защитен в трудна ситуация;
+ Вслушват се по-задълбочено в мнението ви;
+ Имате достъп до информация по-лесно и бързо.

Минуси:
– Сваляте „гарда“ по-лесно и ставате уязвими;
– Изпитвате по-голяма трудност да се подчинявате;
– Можете по-лесно да бъдете помолени да работите извънредно или да отложите ваканция;
– Колегите ви завиждат;
– Колегите ви възприемат като „очи и уши“ на ръководството;
– Колегите ви могат да ви използват като медиатори в комуникацията с шефа;
– Ако в компанията настъпят трудни времена, е ясно на чия страна трябва да застанете.

Кое избирате?