Социални умения

Пет бариери пред добрата комуникация и как да ги преодолеем

·

Случвало ли ви се е да кажете нещо и да не сте разбрани правилно? „Ти не ме разбираш правилно“, „Не разбираш какво ти казвам“, „Аз ли криво говоря, ти ли криво ме разбра“ … факт е, че понякога решаващата роля в общуването не е на думите, а на съпътстващите фактори.


1. Бариера на възприятието.
Бариерата на възприятието е настроението, с което хората ни говорят, което влияе пряко върху комуникацията. Например  безразличие, скептичност, език на тялото, липса на уважение, пренебрежение и др. подобни правят общуването трудно, емоцията нараства и е трудно скриваема, понякога и враждебна.

Бариерата на възприятието се преодолява с позитивност, която се поддържа през целия разговор. Усмихвайте се, използвайте отворен език на тялото, гледайте човек в очите, поклащайте глава с разбиране.

2. Езикова бариера.
Не е нужно тази бариера да е само между хора, които говорят различни езици, но и при хора, които говорят на различни нива компетентност във всяка област. Ако вие или събеседникът ви използвате непознати думи, понятия, сложни обяснения, професионален жаргон с хора, които не са от вашата сфера или ниво, няма да се разберете.

Тази бариера се сваля като се опрости речта до нивото на неразбиращата страна, без да се появи високо самочувствие и снизхождение от разбиращата страна.

3. Междукултурна бариера.
Тази бариера е като езиковата – не е нужно да е само между хора от различни култури. Културните различия могат да са на много различни основи (религиозни, образователни и т.н.). Обяснението значението на видеоклип в Инстаграм на възрастен човек може да доведе до объркване например.

Решението е в толерантността и в търпимостта, уважението към културата, която не е наша, не в противопоставянето с нея.

4. Емоционална бариера.
Всевъзможни емоции могат да издигнат емоционална бариера. Когато сме изложени на емоционален стрес (той може и да е положителен), не забелязваме, че губим способността си да анализираме и разбираме. Ставаме раздразнителни от думите на събеседника, защото той предава твърде много емоция, с която не сме на една вълна.

Решението е в игнориране на емоциите и непозволяването на влиянието им върху общуването. Отдалечаване, а после неутрален разговор, могат да върнат общуването в релсите.

5. Поведенческа бариера.
Поведенческата бариера е тази, при която събеседникът се абстрахира от това, което казвате и игнорира информацията. Това може да се дължи на агресивен, помпозен тон, снизхождение, ниско самочувствие, комплексираност.

За да преодолеете тази бариера мислете за събеседника като за равен, похвалете го, напревете комплимент, усмихвайте се, гледайте го очите.