Актуално

Още 4 тенденции за работата през 2022 година

·

 

1.  Времето ще е по-важно от мястото.
Вече знаем, че хибридният модел на труд ще е водещата тенденция за следващата година. Но това ще доведе и до промяна на нови политики за работното време, компаниите ще предоставят по-голяма автономия на служителите да структурират графиците си като в същото време блокират време за основната комуникация и срещи на живо. Това означава, че и софтуерите ще се адаптират, за да предоставят функции за „сътрудничество на живо“ извън видео разговорите, позволявайки на колегите да работят заедно върху документи по едно и също време.

2. Компаниите ще правят всичко възможно, за да избегнат масови напускания.
„Голямата оставка“ ще доведе до това, че компаниите най-после ще поставят хората си на първо място. Ще се преосмислят традиционните работни модели, ще се фокусират върху разнообразието и справедливите практики. Работодателите ще насърчават мобилността, за да стимулират задържането, и ще разработват нови стимули и ползи за служителите в новите условия.

3. Отдалечената работа ще стане стратегическа.
Дистанционната работа вече няма да се разглежда само като временно решение за блокиране на пандемията или като полза за служителите, а като защита срещу бъдещи кризи. В момента се очаква организациите да имат планове за приемственост и сигурност, а стратегията за отдалечена работа ще бъде от решаващо значение за непрекъснатостта на бизнеса. Това ще доведе до търсене на лидерски позиции, фокусирани върху опит в дистанционната работа.

4. Никой не е сигурен за Метавселената.
Очевидно е, че фокусът върху създаване на по-добри виртуални пространства ще е приоритет. Но никой не знае точно какво ще представлява това – виртуални конферетни зали, офиси. и др. Този преход от 2D в 3D предстои да се осъществи. Някои компании вече използват метавселената в ядрото си, още преди съобщението на Зукъбърг. Нови технологии, 3D среди, AR и VR вече трансформират взаимодействията между хората и им влияят. Каквато и да е реалността, е ясно че въздействието на технологиите върху света на труда ще продължи да бъде значително.