Кариера

Овладейте силата на невербалната комуникация по време на интервю

·

Може да сте чудесно подготвени за интервю, да имате много добра автобиография, да сте проучили компанията, да сте репетирали отговори на най-важни въпроси и т.н. Но невербалната комуникация е много важна, за да демонстрирате себе си в най-добрата си форма по време на интервю.

Невербалната комуникация включва жестове, език на тялото, изражение на лицето и др. Тези комуникационни канали са важни, защото изпращат множество съобщения към интервюиращия. Така че, точно както се стремите към контрол над вербалната част от интервюто – това, което ще кажете, трябва да се стремите и към контрол над невербалната част от разговора. Двете вървят ръка за ръка. Крайната цел е да излъчвате увереност в качествата и силите си.

Това е по-трудно да се направи, отколкото да се каже, но ето няколко съвета, които биха били от полза за овладяване на силата на невербалната комуникация:

1. Репетиции.
Малцина са тези, които имат вътрешна харизма, увереност и нямат нужда от практикуване предварително. Повечето хора се упражняват и колкото повече го правят, толкова по-добри стават в общуването. Ето защо е добре не само да говорите със себе си, но и да организирате фиктивно интервю, за да има човек, който може да ви даде обратна връзка какво трябва да промените, за да създадете впечатлението, което искате.

2. Внимание.
Концентрацията по време на интервюто е много важна, разсейването не оставя добро впечатление. Работодателите искат подредни, организирани служители, така че ако изглеждате разсеяни и не на място, ще създадете такова впечатление. Отличната, стегната стойка, зрителния контакт с интервюиращия, вниманието и спокойното поведение са аболютна гаранция, че ще бъдете приети добре.

3. Ръце.
Когато човек е притеснен и е на интервю той не винаги знае какво да прави с ръцете си. Избягвайте да се въртите на стола, да пипате околни предмети или лицето си, косата си и т.н., защото това може да се разчете като негативен знак. Също така не кръстосвайте ръцете си пред гърдите, това е много затворен език на тялото, останете отворени, жестикулирайте умерено, а в останалото време дръжте ръцете си на скута или до тялото си.

4. Наблюдение.
Обърнете внимание на невербалната комуниакция на човека, който ви интервюира. Много лесно можете да разчетете например припряност, нетърпение, неудобство и да адаптирате своето поведение като например съкратите изложението си или давате по-кратки и сбити отговори.

Разбира се тези съвети са кратки и много концентрирани, а невербалната комуникация е голяма тема, с много различни аспекти, върху които трябва да се мисли, особено в света на бизнеса.

Със сигурност, ако посветите време на практика и подготовка, ползите ще са не само в процеса на намиране на работа, но и изобщо за уменията ви за професионално представяне.