Социални умения

Никога не е късно да се научиш да правиш добро първо впечатление

·

Първото впечатление е оценката, която хората дават на външния вид и вътрешния свят на непознат при първа среща. Понякога това впечатление може да се създаде и без личен контакт, а по описание, разказ. То е толкова силно, че дори нова информация не може да го промени.

Формирането на първото впечатление е еволюционен механизъм – предците ни не са водили разговори, за да разберат дали трябва да си сътрудничат с човека насреща, а бързо е трябвало да решават дали той представлява заплаха. Има изследвания, които предполагат, че формирането на първото впечатление отнема едва няколко секунди, по-точно десет. Това е достатъчно човек да оцени привлекателността, надеждността, компетентността и агресивността на събеседника. Колкото повече общуваме, толкова повече затвърждаваме първото впечатление.

В създаването на първото впечатление участва префронталната кора на главния мозък, която е отговорна за това да различаваме личните особености на хората. Най-вече по външни признаци: интонация на гласа, изражение на лицето, език на тялото, облекло и т.н. Първото впечатление също така се „оглежда“ в собствения ни опит – на възприятията ни не влияе само информацията, която получаваме отвън, но и това какви сме като хора, какви нагласи и предразсъдъци.

Първото впечатление е важно, защото на негова база правим изводи – не само дали сме в опасност, но и дали е симпатичен ли е, с какъв статус е, спрямо нас, което може да отиде много далеч т.е да оформи цялото ни отношение към събеседника не само в момента, но и по принцип. Напрмер убеждния че хубав е равно на умен, или че пълен е равно на мързелив и т.н., което съвсем реално се отразява на реалния живот, например хубаво момиче получава по-лесно работа, преподавателите са по-снизходителни с оценките и дори съдии – с присъдите.

Големият проблем на първото впечатление е, че то се формира много бързо – за секунди – и се основава на свръхгенерализации. Типичен пример е как нарцисистите могат да създадат прекрасно първо впечатление, а чак после поведението им започва да отблъсква.

Може ли човек да се научи да прави добро първо впечатление? Да. Обикновено хората се подценяват и мислят, че първата среща е минала по-лошо, отколкото реално е. Човек може да усвои до голяма степен изкуството да прави първо добро впечатление:

1. Ако се подготвя предварително – колкото повече знае за събеседника, толкова по-лесно ще демонстрира интерес към него, ще намери допирни точки и ще го предразположи с начални думи за общи интереси и т.н.
2. Ако се облича и изглежда добре – хората възприемат по-добре себеподобни, защото не ги възприемат като заплаха. Например, ако банкер се появи на интервю с хавайска риза, няма да бъде приет сериозно от околните. Ако има немърлив вид – също. Но не винаги става дума само за дрехи и външен вид, тук влизат и думите, изказа и изобщо умението да се покажеш привлекателен за другите.
3. Ако се държи уверено – тук е много важен езикът на тялото като стегнат вид, когато седи, ръкостискане, по-големи крачки, енергичност и др.
4. Ако демонстрира, че е добър събеседник. Добрият събеседник преди всичко слуша и демонстира неподправен интерес към човека насреща.